CTRL-PLUS, de nieuwe hulpstof speciaal voor groeiregulatie!

Gewasbescherming
Hulpstoffen

Het is belangrijk dat een gewasbeschermingsmiddel op de gewenste plek in het gewas terechtkomt. Elke druppel moet effectief zijn. Het combineren van de juiste hulpstof met uw gewasbeschermingsmiddel helpt hierbij! De juiste hulpstof kan helpen om meer van de actieve stof op de juiste plek te krijgen en er tevens voor zorgen dat het daar blijft. In veel gevallen kan ook de opname worden verbeterd. Dit kan u helpen om de effectiviteit van uw behandeling op ziekte of plaag te verhogen. Hulpstoffen zijn toe te passen bij zowel ziekte- of plaagbestrijding, maar ook bij groeiregulatie.  

CTRL-PLUS is een nieuwe hulpstof speciaal ontwikkeld voor groeiregulatie. Het is ontwikkeld als alternatief voor Atplus UCL 1007 waarbij vooral is gekeken naar effectiviteit, gewasveiligheid en gemak.

 

Het alternatief voor Atplus UCL 1007

CTRL-PLUS is het nieuwe alternatief voor Atplus UCL 1007. Beiden zijn hulpstoffen die de werkzaamheid van de groeiregulator daminozide en de werkzaamheid van meerdere herbiciden (o.a. glyfosaat en sulfonylureum herbiciden) sterk kunnen verbeteren. Vanaf heden zal Atplus UCL 1007 niet meer verkrijgbaar zijn. Deze hulpstof is erg effectief, maar wordt nu enkel in chrysant en Pernettya ingezet omdat in andere gewassen schade kan ontstaan door gebruik van Atplus 1007 UCL. Daarom heeft Syngenta CTRL-PLUS ontwikkeld. Deze hulpstof is minstens zo effectief als Atplus 1007 UCL, maar is zachter voor het gewas en daardoor breder inzetbaar!

Uit meerdere demo- en praktijkproeven is inmiddels gebleken dat CTRL-PLUS minstens zo effectief is als de gebruikte standaard Atplus UCL 1007, met als voordeel dat CTRL-PLUS zachter is voor het gewas. Hierdoor is CTRL-PLUS breder inzetbaar in meerdere gewassen. Daarnaast is CTRL-PLUS een vloeibare formulering, waardoor de spuitvloeistof gemakkelijker is klaar te maken voor zowel gangbare systemen als dosatron systemen.
CTRL-PLUS is gebaseerd op “groene chemie” en heeft geen gevarensymbolen op het etiket waardoor dit beter aansluit bij de behoeftes van de telers en hun afnemers.

Hieronder een video over het gebruik van CTRL-PLUS in chrysant.

Advies CTRL-PLUS

Met de toevoeging van CTRL-PLUS bij de groeiregulator daminozide kunt u volstaan met halvering van de dosering daminozide. Gebruik 300 ml CTRL-PLUS in 100 l spuitvloeistof (0,3%). Het advies is om
eerst daminozide op te lossen in de spuitvloeistof om vervolgens de benodigde hoeveelheid CTRL-PLUS aan de spuitvloeistof toe te voegen

CTRL-PLUS samengevat

  • Ontwikkeld voor verbeterde opname van
  • daminozide in sierteeltgewassen
  • Zacht voor het gewas – breed inzetbaar
  • Vloeibare formulering; gemakkelijk
  • te mengen met water
  • Gebaseerd op groene chemie

Meer informatie over CTRL-PLUS of onze andere hulpstoffen vindt u op ons Expert Center!