De consequenties van aardappelopslag | Syngenta Nederland

You are here

De consequenties van aardappelopslag

Gewasbescherming
01.05.2021
Aardappelopslag in mais bestrijden, Calaris en Callisto zijn de aangewezen middelen.

Het aardappelareaal breidt zich uit naar regio’s waar men vroeger alleen mais verbouwde.  Percelen worden ook vaker geruild. De kans op aardappelopslag in uw percelen is daardoor groter. Voor een aardappelteler die grond huurt is het van groot belang dat aardappelopslag goed bestreden is. Aardappelopslag lokt aaltjes aan, die flinke schade kunnen veroorzaken. Op maispercelen waar aardappelopslag niet voldoende goed aangepakt is, kan dit in de toekomst ervoor zorgen dat deze percelen niet meer geschikt zijn om te ruilen of om aardappelen te telen.

 “Wat had ik toch graag een 10 dagen 15 graden vorst gehad”

Andre ten Heggeler, Crop Advisor bij Syngenta,  hoort dit de laatste dagen regelmatig als hij met  veehouders of loonwerkers spreekt. Dit wordt niet zonder reden gezegd. De zachte winters vergroten het probleem van aardappelopslag doordat aardappelknollen in de grond overwinteren, niet kapot vriezen en in het voorjaar bij milde temperaturen snel kiemen.

Als aardappelopslag in mais niet grondig aangepakt is dan leidt dit tot opbrengstverlies, aaltjesvermeerdering en vormt een bron van Phytophthora voor de omgeving.
Voorkom dit en onderneem actie met het sterkste middel in maïs: Callisto Aardappelopslag is hardnekkig en niet in één keer aan te pakken omdat de opslagplanten ongelijk opkomen.  Andre ten Heggeler adviseert, 

“als u als veehouder grond verhuurt aan een aardappelteler informeer hem dan over uw aanpak van aardappelopslag. Voor een aardappelteler is het wel degelijk van belang dat er geen of zo weinig mogelijk opslagplanten op uw percelen staan.”

Callisto, maar ook Calaris® hebben zich goed bewezen in de praktijk en in onderzoek.
In de komende weken houden we u verder op de hoogte. We geven u dan een gericht advies hoe u het beste om kunt gaan met dit lastige “onkruid”.