De consequenties van aardappelopslag in maïs! | Syngenta Nederland

You are here

De consequenties van aardappelopslag in maïs!

Gewasbescherming
20.02.2020
aardappelopslag in mais bestrijden

De consequenties van aardappelopslag in maïs!
Het aardappelareaal breidt zich uit naar regio’s waar men vroeger alleen maïs verbouwde. Percelen worden ook vaker geruild. De kans op aardappelopslag in uw percelen is daardoor groter. Voor een aardappelteler die grond huurt is het van groot belang dat aardappelopslag goed bestreden is. Aardappelopslag lokt aaltjes aan, die flinke schade kunnen veroorzaken. Op maïspercelen waar aardappelopslag niet voldoende goed aangepakt is, kan dit in de toekomst ervoor zorgen dat deze percelen niet meer geschikt zijn om te ruilen of om aardappelen te telen.

 “Wat had ik toch graag een 10 dagen 15 graden vorst gehad”

Andre ten Heggeler, Crop Advisor bij Syngenta,  hoort dit de laatste dagen regelmatig als hij met veehouders of loonwerkers spreekt. Dit wordt niet zonder reden gezegd. De zachte winters vergroten het probleem van aardappelopslag doordat aardappelknollen in de grond overwinteren, niet kapot vriezen en in het voorjaar bij milde temperaturen snel kiemen.
Als aardappelopslag in maïs niet grondig aangepakt is dan leidt dit tot opbrengstverlies en aaltjesvermeerdering. Bovendien vormt het een bron van Phytophthora voor de omgeving.
Voorkom dit en onderneem actie met het sterkste middel in maïs: Callisto® 
Aardappelopslag is hardnekkig en niet in één keer aan te pakken omdat de opslagplanten ongelijk opkomen.   
Andre ten Heggeler adviseert:

“als u als veehouder grond verhuurt aan een aardappelteler informeer hem dan over uw aanpak van aardappelopslag. Voor een aardappelteler is het wel degelijk van belang dat er geen of zo weinig mogelijk opslagplanten op uw percelen staan.”

Callisto, maar ook Calaris® hebben zich goed bewezen in de praktijk en in onderzoek.

In de komende weken houden we u verder op de hoogte. We geven u dan een gericht advies hoe u het beste om kunt gaan met dit lastige “onkruid”.