De planttijd is weer begonnen!

Gewasbescherming
Foto bollen planten, bron: www.tuinseizoen.com
Foto bollen planten, bron: www.tuinseizoen.com

Het was een tijdje aardig droog weer maar inmiddels is op de meeste plaatsen weer voldoende regen gevallen. De vroege tulpen planters zijn alweer begonnen! De bodem is echter nog vrij warm, dus als u voldoende plantcapaciteit heeft is het raadzaam om het planten nog even uit te stellen. In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de Fusarium stress formule, de bodemtemperatuur, de keuze van de middelen en de Remdry.

Fusarium stress formule

De Fusarium stress formule bepaalt voor een groot deel het rendement van uw teelt en het plezier in het ondernemen. Op de meeste factoren heeft u zelf invloed, de overige factoren worden bepaald door moeder natuur. De Fusarium stress formule bevat de volgende aandachtspunten:

Fusarium formule

De invulling / uitkomst bepaalt u grotendeels zelf. Laat u op een onderdeel steken vallen, dan kan het % Fusarium weer toenemen.

Bodemtemperatuur

De bodemtemperatuur heeft veel invloed op de ontwikkeling van Fusarium in tulp. In 1970 heeft LBO (voorganger van PPO) hier al het eerste fundamentele onderzoek naar gedaan. Bij een temperatuur beneden de 12 °C ligt de ontwikkeling van de Fusarium schimmel stil en zal deze pas in het voorjaar weer actief worden. Indien de temperatuur echter na het planten enkele weken ruim boven de 12 °C ligt, kan de Fusarium schimmel zich in het najaar al ontwikkelen wat een verhoogd risico kan geven.

Grafiek 1 Bodemtemperatuur

In grafiek 1 staat de bodemtemperatuur weergegeven van de laatste 5 dagen van september over een periode van 10 jaar. Op dit moment is de bodemtemperatuur met 15,5°C nog relatief hoog.

Zuur planten = zuur oogsten

Dit is een van de spreekwoorden die veel gebruikt wordt en in de meeste gevallen ook nog eens aardig klopt. Gelukkig is de Fusarium druk dit jaar relatief gezien niet erg hoog. Momenteel is er nog een brede keuze aan middelen die u voor planten kunt gebruiken.

Wat is de beste aanpak?

Een van de middelen die ingezet kan worden tegen Fusarium is Santox (voorheen Shirlan). Santox staat vooral bekend om de goede werking tegen huidziekten zoals  "La Reine Ziek" (Septocylindrium) en Rhizoctonia, maar wat minder bekend om de Fusarium werking. Om de werking van solo Santox weer te geven hebben we het gemiddelde van 3 proeven hieronder samengevat.

Grafiek 2 gemiddeld percentage Fusarium

Zoals grafiek 2 laat zien biedt Santox een goede werking tegen Fusarium.


Grafiek 3 gemiddelde relatieve opbrengst 3 proeven

In grafiek 3 zien we de gemiddelde opbrengst van de 3 proeven. Zowel in deze als in tientallen andere proeven zien we dat Santox een postieve bijdrage levert aan de opbrengst.

Voor een goede bescherming van de bollen tegen diverse schimmels is het van belang om middelen in te zetten vanuit verschillende groepen (zie FRAC codes). Hiermee kan de effectiviteit worden verhoogd en de kans op resistentie worden verlaagd. Download hier de Santox folder voor meer informatie.

Remdry, de oplossing voor uw restvloeistof

Het is niet meer toegestaan om uw restanten van de bolontsmetting over het land te verspreiden. Na een jaar bij een aantal bedrijven te hebben getest is sinds kort de Remdry beschikbaar voor o.a. de verwerking van restanten ontsmettingsvloeistof.

Remdry

De Remdry is een eenvoudige en relatief goedkope oplossing om uw restvloeistof te verwerken. Het systeem werkt op basis van verdamping.

  • RemDry bestaat uit een achthoekige stalen tank met een transparant dak en met openingen aan alle zijden waardoor zonlicht en wind optimaal kunnen zorgen voor de verdamping van de vloeistof.
  • Resten van GBM blijven achter als sediment op de interne voering (stevig PVC zeil)
  • Eenvoudig te installeren, bevestiging op een betonnen ondergrond niet noodzakelijk
  • Kan tot 2500 liter restvloeistof bevatten, verdampingscapaciteit > 3000 l/jaar mogelijk
  • Inname van interne voering met sediment via STORL-regeling
  • Fiscale voordeelregeling mogelijk via MIA/VAMIL, check actuele status via Milieulijst op www.rvo.nl

Kijk voor meer informatie op: https://www.syngenta.nl/remdry-restanten-spuitvloeistof-verwerken

Hoe behouden we onze middelen?

Zoals inmiddels wel bekend vindt grofweg 50% van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen plaats via het erf. Naast het op de juiste manier verwerken van de restvloeistof is een goede inriching van de ontsmettingsplaats en juiste uitvoering van de ontsmettingsmethode van essentieel belang om emissie te beperken.

Histogram, trend overschrijdingsindex per stof in bloembollensector

Grafiek 4 overschreidingen van bolontsmettingsmiddelen in het oppervlaktewater, Bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

Er is een goede trend ingezet als we naar bovenstaande grafiek met overschreidingen kijken, alleen zien we dat het in 2019 toch weer oploopt. Het blijft daarom belangrijk om kritisch naar uw bedrijf te kijken aangaande emissiepunten. Middelen horen niet in het water en hoe vaker ze gevonden worden hoe meer dit een bedreiging is voor het behoud van de middelen. Via de website https://www.toolboxwater.nl vindt u meer tips om emissie aan te pakkken.

Kijk ook eens op ons Expert Center, het kennisplatform voor sierteelt en bloembollen!