De planttijd is weer begonnen!

Gewasbescherming
Tulpen

De bodem was hier en daar redelijk droog, maar het onstuimige herfstweer doet al haar intrede waarmee de bodem vermoedelijk overal van voldoende vocht wordt voorzien. Terwijl de eerste lelies de grond alweer uitgaan, zijn de vroege tulpenplanters alweer begonnen! De bodem is echter nog vrij warm, dus als u voldoende plantcapaciteit heeft is het raadzaam om het planten nog even uit te stellen.

De Fusarium stress formule voor tulp


De Fusarium stress formule bepaalt voor een groot deel het rendement van uw teelt en het plezier in het ondernemen. Op de meeste factoren heeft u zelf invloed, de overige factoren worden bepaald door moeder natuur. De Fusarium stress formule helpt u te letten op omstandigheden die Fusarium kunnen beheersen en bevat de volgende aandachtspunten:

Fusarium stress formule

De invulling / uitkomst bepaalt u grotendeels zelf. Laat u op een onderdeel steken vallen, dan kan het % Fusarium weer toenemen.

Bodemtemperatuur


De bodemtemperatuur heeft veel invloed op de ontwikkeling van Fusarium in tulp. In 1970 heeft LBO (voorganger van PPO) hier al het eerste fundamentele onderzoek naar gedaan. Bij een temperatuur beneden de 12 °C ligt de ontwikkeling van de Fusarium schimmel stil en zal deze pas in het voorjaar weer actief worden. Indien de temperatuur echter na het planten enkele weken ruim boven de 12 °C ligt, kan de Fusarium schimmel zich in het najaar al ontwikkelen wat een verhoogd risico kan geven.
Op dit moment is de bodemtemperatuur met ruim 15°C nog vrij hoog. Naast een verhoogd risico op Fusarium neemt de kans op Augustaziek bij het planten bij hogere bodemtemperatuur ook sterk toe.  

Wat is de beste aanpak?


Een van de middelen die ingezet kan worden tegen Fusarium is Santox (voorheen Shirlan). Santox staat vooral bekend om de goede werking tegen huidziekten zoals "La Reine Ziek" (Septocylindrium) en Rhizoctonia, maar wellicht wat minder bekend om de Fusarium werking. Om de werking van Santox aan te tonen hebben we afgelopen jaar weer diverse proeven opgezet.


Dompel strategieën


Vertify heeft afgelopen jaar een Fusarium proef voor ons uitgevoerd in de cultivar Rococo. In deze proef zijn de baden kunstmatig geïnfecteerd.
Ook dit jaar is duidelijk de kracht van Santox waarneembaar. In grafiek 1 zien we dat de druk in de proef erg hoog was met maar liefs ruim 63% Fusarium in onbehandeld. Bij alleen het toevoegen van Santox wordt het percentage Fusarium verlaagd met 34%. Daarnaast zijn 2 vier weg combinaties getest die beide leidde tot een zeer goed resultaat waar bij slecht 0,7% versus 1,2% Fusarium overbleef ondanks de hoge druk.

Grafiek 1: Fusarium per object
Grafiek 2; relatieve opbrengst

In grafiek 2 zien we dat de relatieve opbrengst met alleen Santox met 32% steeg t.o.v. onbehandeld geïnfecteerd. Met de 2 vier weg combinaties steeg de opbrengst respectievelijk met 44% om 48%. 

Flow schuimen versus dompel strategieën


De laatste schuimproeven van Syngenta met Santox (Shirlan) dateren alweer vanuit de jaren 80 dus hoog tijd om weer proeven met het schuimen te laten zien. Vertify heeft afgelopen jaar een Fusarium proef voor ons uitgevoerd in de cultivar Leen van de Mark. Hierbij is een partij gebruikt waar van nature al Fusarium in zat (+/- 5%). In deze proef hebben we het dompelen vergeleken met het Flow schuimen. De Flow schuim objecten zijn in de praktijk behandeld waarbij hele palletkisten met bollen zijn behandeld. Bekijk voor meer informatie de Santox pagina.

In onderstaande proef zijn 2 drie weg combinaties getest met 2 verschillende toepassingstechnieken, het dompelen versus het Flow schuimen.

Grafiek 3: fusarium per object

In grafiek 3 zien we de resultaten na de oogst weergegeven. In onbehandeld liep het % Fusarium op tot boven de 20%. In alle behandelingen zagen we dat de 3 weg combinaties goed werkte en het % Fusarium reduceerde van 0,6% tot 1,2%. Zowel in effectiviteit als opbrengst zaten geen significante verschillen.  

Conclusie: zowel voor dompelen als (Flow) schuimen is Santox een uitstekende keuze!


Voor een goede bescherming van de bollen tegen diverse schimmels is het van groot belang om middelen in te zetten vanuit verschillende groepen (zie FRAC codes). Hiermee kan de effectiviteit worden verhoogd en de kans op resistentie worden verlaagd.