De Quantis app is er | Syngenta Nederland

You are here

De Quantis app is er

Gewasbescherming
24.04.2022
ASA Cursus 3

De App die hitte- en droogtestress in aardappelen voorspelt, is uit de App stores klaar om gedownload te worden.

Aardappelen groeien het beste bij een gematigd klimaat. Periodes van hitte of droogte zorgen voor stress. Het gewas gaat dan energie verbruiken om de negatieve gevolgen van hitte en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze energie wordt dan niet besteed voor groei. Bij droogte worden de huidmondjes gedeeltelijk gesloten, waardoor de fotosynthese afneemt.

Alles bij elkaar resulteert dit in een opbrengstverlies.
Om hier op in te spelen lanceren wij een app die telers in staat stelt gedurende het seizoen per perceel waar te nemen of het aardappelgewas te maken krijgt met stress.
Als er op basis van een 5-daagse voorspelling hitte- of droogtestress wordt verwacht, kan besloten worden tot het nemen van maatregelen. Als hitte- en droogtestress worden voorspeld kan de biostimulant QUANTIS®worden ingezet. Als u uw gewas wilt beregenen kunt u de app ook gebruiken om meer inzicht te krijgen in wanneer beregenen wenselijk wordt.