Echt schimmeljaar in uien. Proeven tonen de oplossing voor de toekomst

Gewasbescherming

2021 kenmerkt zich als een jaar waarin verschillende schimmels onder ideale omstandigheden weelderig kunnen groeien. Zo is dat ook voor valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien. Momenteel wordt bijna in heel Nederland valse meeldauw in uien gevonden. Het infectiemoment zit in de eerste 2 weken van juli. En, met een incubatietijd van 15-21 dagen komt de valse meeldauw nu te voorschijn. Voor bladvlekkenziekte is de regelmatige neerslag helemaal perfect. Hier gaan we in augustus waarschijnlijk de gevolgen van zien als het gewas begint af te sterven.

Ook in onze valse meeldauwproeven verspreid over 3 plekken in Nederland, zien we de aantasting snel toenemen. Orondis® Plus Amistar® toont haar kracht ook dit jaar op valse meeldauw. Het middel is begin juli vroeg en preventief ingezet. Zelfs onder de huidige extreme valse meeldauwdruk blijven de met Orondis Plus Amistar bespoten uien nagenoeg vrij van valse meeldauw. Met de regen van de afgelopen weken is het van groot belang om de uien tegen bladvlekkenziekte en Stemphilum te beschermen. Daarom wordt op dit moment de 2de bespuiting van Orondis Plus Amistar in de proeven toegepast. In onderstaande afbeelding is te zien dat de infectierijen bijna volledig aangetast zijn met valse meeldauw en het veldje met Orondis plus Amistar er nog mooi groen bij staat. 

Proef in ui - Etten-Leur

Orondis Plus bevat een robuuste dosering van de actieve stof oxathiapiproline en wat voor resistentiemanagement ondersteund wordt door Amistar. In combinatie met de Amistar geeft dit product een brede werking op zowel valse meeldauw als bladvlekken en stemphylium. Door het middel vroeg in te zetten bij de tweede of derde bespuiting worden de verschillende ziekten maximaal preventief bestreden. Onze conclusie uit de proeven is dat Orondis PlusAmistar veel waarde voor zijn geld is en volgend jaar met de robuuste dosering het sterkste middel op valse meeldauw is.