“Echte meeldauw en Alternaria vragen nu om actie in bewaarpeen.”

Gewasbescherming
Peen

Een gewaslengte van ca. 15 cm is het beste moment om de bescherming tegen echte meeldauw te starten in peen. Gezond loof is immers de basis voor een goede opbrengst. Vooral in gewassen die droogtestress hebben (gehad) ligt de schimmel op de loer.

“Peentelers moeten er zeker van zijn dat hun peen goed beschermd is tegen echte meeldauw.” Steven Dorrestijn waarschuwt niet voor niets. “Een aantasting met echte meeldauw kan je heel veel opbrengst kosten”, aldus de crop advisor van Syngenta. “Als je te laat begint met preventieve bespuitingen haal je de schade meestal niet meer in. Je loopt dan constant achter de feiten aan.” Volgens Dorrestijn is oplettendheid vooral geboden op percelen die last hebben (gehad) van droogtestress. “In het voorjaar was de neerslag nogal ongelijk verdeeld’, memoreert Dorrestijn. “Veel gewassen hebben droogtestress gehad. En zelfs na de neerslag van de afgelopen tijd vraag ik me af of de peenruggen overal tot in de kern nat zijn geworden.” Maar ook in gebieden waar overvloedig neerslag is gevallen, verdient het loof de aandacht van de teler, benadrukt de adviseur.

“Er kan bladschade zijn opgetreden en dat maakt het loof weer gevoeliger voor Alternaria.”

Gezond loof cruciaal

Gezond loof is om meerdere redenen belangrijk voor de opbrengst van de bewaarpeen. Dorrestijn: “Het loofpakket zorgt allereerst voor de productie. Maar de peen moet ook aan het loof uit de grond worden getild. Verzwakt loof geeft meer verliezen. En loof dat is aangetast door echte meeldauw is later in het seizoen gevoeliger voor alternaria. En die schimmel verzwakt het loof nog meer.”

De ervaring leert volgens Dorrestijn dat telers die op tijd beginnen met de preventieve aanpak van schimmelziekten, het loof meestal met relatief weinig bespuitingen schoon kunnen houden. ”En als de teler dan ook de juiste middelen kiest, verkleint hij eveneens de kans op residu-problemen. Zeker telers die nog niet weten waar hun peen naar toe gaat, moeten hier rekening mee houden in hun spuitschema. Hoe minder residu in je peen, hoe flexibeler je bent met de afzet.”

Groen middel

Dorrestijn favoriete spuitschema begint met twee bespuitingen met een combinatiemiddel met een Amistar Top gevolgd door een bespuiting met een Score. “Als je op tijd begint met dit schema en de intervallen goed afstemt op de groeisnelheid van het loof, is er een goeie kans dat je het loof schoon houdt. En dan kun je overwegen om het spuitseizoen af te sluiten met een biofungicide. De inzet van een groen middel past prima in het streven naar een residu-arm schema.”

Voor alle peenfungiciden adviseert Dorrestijn om met een ruime hoeveelheid water te spuiten. “Bij al deze middelen is een 90% DRT dop vereist, dus je hebt veel water nodig voor een goede verdeling. Dus minstens 300 en beter nog 400 liter per hectare.”