Een blanke knol | Syngenta Nederland

You are here

Een blanke knol

Gewasbescherming
06.02.2021
Rhizoctonia bestrijden met Amistar

Amistar, de standaard voor aanpak Rhizoctonia in pootaardappelen
Een grondbehandeling tegen Rhizoctonia solani in de teelt van pootaardappelen is een belangrijke stap in het telen van hoogwaardig pootgoed. Een Rhizoctonia-aantasting op de knol kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw pootgoed. Teveel lakschurft op de knollen betekent voor een teler veel extra arbeid en minder leverbaar pootgoed. Het reduceert daarmee ook het financieel resultaat van de pootgoedteelt.
De Rhizoctonia-schimmel komt in de grond voor en kan gedurende de teelt de dochterknollen besmetten. Het is daarom essentieel om te kiezen voor een sterk en breekwerkend middel om de knollen te beschermen.

Amistar® heeft al jaren zijn kwaliteit bewezen.
In onderstaand figuur ziet u het gemiddelde resultaat van 14 proeven, die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. De sterke werking van Amistar komt weer tot uiting.
Ook de foto’s geven een duidelijk beeld van de kracht van Amistar: Een blanke knol

Uit onderzoek en door jarenlange praktijkervaringen is bewezen dat  Amistar een zeer effectief middel is voor bestrijding van Rhizoctonia, met goede nevenwerkingen tegen zilverschurft en zwarte spikkel. Dat wordt ook nog eens bevestigd door onderzoek uitgevoerd door de WUR in Lelystad.

Begin 2018 is in Lelystad (Wageningen University & Research) in een vergelijking de werking van Amistar en het referentiemiddel bepaald. Hierbij is gekeken naar de werking op Rhizoctonia solani en op zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes). Dit onderzoek is uitgevoerd op petrischalen, waarbij is gekeken naar de groei van de schimmel als deze wordt blootgesteld aan de werkzame stoffen azoxystrobine (Amistar) en fluxapyroxad (referentie A).

De resultaten van dit onderzoek waren duidelijk en zijn in lijn met de resultaten die in de veldproeven zijn gevonden.
Rhizoctonia: Amistar geeft een goede werking, die beter is dan die van de referentie 
Zwarte spikkel: Amistar geeft in alle getoetste doseringen een prima werking (de schimmel vertoont nauwelijks groei), terwijl de referentie nagenoeg geen werking laat zien    (afbeelding boven: Myceliumgroei zwarte spikkel/Colletotrichum coccodes)

Advies:
Amistar toepassen als rijenbehandeling via spuitapparatuur op de pootmachine.
Dosering: 3,0 l/ha
Mengen met Ammoniumpolyfosfaat is mogelijk, maar de hoeveelheid APP mag niet meer zijn dan 33% van de totale spuitvloeistof.