Een fantastisch maïsjaar | Syngenta Nederland

You are here

Een fantastisch maïsjaar

Gewasbescherming
10.11.2021
mais oogsten

"Een fantastisch maïsjaar na drie te droge jaren" zegt André ten Heggeler, Crop Advisor bij Syngenta.
Na drie droge jaren heeft de maïsteler weer een iets “normaler” teeltseizoen gehad. Maar is dat ook zo? Het voorjaar was relatief koud, we hebben voldoende neerslag gehad, maar de temperatuur voor een warmteminnend gewas als maïs,  was aan de lage kant. De opbrengsten zijn dit jaar gemiddeld meer dan 10% hoger ten opzichte van vorig jaar. Ook de kwaliteit is zeker vergelijkbaar met andere jaren. De kolfvulling was dit jaar een stuk beter dan in de droogte van vorig jaar. Wel is het zo, dat de maïs langer op het veld moest blijven om tot volle maturiteit en potentieel te komen.

Door de afgelopen drie droge jaren met een vroege afrijping, ruim voor 1 oktober, was het animo voor een vroege inzaai van het vanggewas (bij zaai of rondom kniehoogte) duidelijk afgenomen. Afgelopen seizoen werd er meer gefocust op zaai van het vanggewas na de oogst. Menig maïsteler leek in de problemen te komen omdat grasinzaai voor 1 oktober niet leek te gaan lukken. De afrijping door het koudere jaar was aanzienlijk trager en veel percelen waren niet klaar om voor 1 oktober geoogst te worden. Gelukkig werd de datum van 1 oktober een maand naar achter geschoven, met het eis om binnen een paar dagen na de oogst ook daadwerkelijk het vanggewas te zaaien.

Mogelijk dat we daar niet elk jaar vanuit mogen gaan dat er volgend jaar weer meer vroege onderzaai zal plaatsvinden.

constateert André. Jammer, een grondbehandeling na de oogst is dan niet meer mogelijk. Vroege onderzaai beperkt ook de mogelijkheden voor onkruidbestrijding, het gras moet immers gespaard blijven. 

 

Aanpak onkruiden

Onkruidbestrijding leverde dit jaar niet al te veel problemen op. Er was voldoende vocht zodat de bodemwerking van de middelen goed werd benut. Het onkruid was redelijk mals omdat er regelmatig wat neerslag viel.
Ook in 2021 werd weer veel CALARIS
® ingezet. Voor het seizoen 2022 mogen we dit middel nog maximaal 2 keer spuiten met doseringen die tussen 0,5 en 0,75 liter per ha per bespuiting liggen. Boven de 0,5 liter zal deze bespuiting met een 95% driftreducerende techniek moeten gebeuren. De waarde van terbuthylazine in Calaris is zeer groot, denk alleen maar aan de snelheid van onkruiddoding en het bestrijden van moeilijke onkruiden zoals ooievaarsbek. De verwachting is dat Calaris dus, net zoals afgelopen jaren,  in 2022 breed gebruikt zal worden en waar de dosering wordt verlaagd naar 0,5 l/ha,  dit zal worden aangevuld met een ander middel, bijvoorbeeld met 0,5 l/ha CALLISTO®.

Aanpak Ritnaalden

In maïs worden ritnaalden een steeds groter probleem. Naast met FORCE®​20 CS behandeld zaad is er nu ook granulaat FORCE EVO®.  In proeven hebben we wederom gezien, dat in situaties met een zware druk aan ritnaalden, de beste oplossing een zaadbehandeling is in combinatie met een granulaat toepassing. Bij een granulaat is een goede verdeling essentieel. Dit doen we met een granulaatstrooier met verdeler. FORCE EVO heeft als nadeel dat het niet mag worden gebruikt op derogatiebedrijven, omdat het fosfaat bevat. Syngenta werkt ook aan een ander granulaat zonder fosfaat. Loonwerker, investeer in een granulaatstrooier, want dit kan een belangrijke oplossing zijn voor de aanpak van ritnaalden. 
Tot slot: ga veilig om met FORCE 20CS en FORCE EVO. Deze producten kunnen bij aanraking voor huidirritatie zorgen. Gebruik daarom altijd handschoenen, een masker en een veiligheidsbril, draag kleding met lange mouwen en ga met je rug in de wind staan bij het vullen van de zaaimachine of de granulaatstrooier.