Een goed begin is het halve werk (ook bij uien)

Gewasbescherming
Zaaibedbereiding

Een homogeen uiengewas is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde onkruidbestrijding. En dat begint met een goede zaaibed bereiding. Steven Dorrestijn geeft tips en blikt vooruit op de start van het gewasbeschermingseizoen.

“Ik denk dat veel telers zich nog wel de zaaibed bereiding van vorig jaar herinneren”.

Begint Steven Dorrestijn. “Vooral op de klei kwam het zaad vaak in droge kluiterige grond te liggen, met alle gevolgen van dien. We kregen onregelmatige gewassen. En dan is het vaak lastig om het optimale moment voor de onkruidbespuitingen te bepalen. Terwijl die eerste bespuitingen juist zo belangrijk zijn, zeker nu we steeds minder middelen tot onze beschikking hebben. Bij een homogene opkomst kun je veel beter sturen met de herbiciden die nog zijn toegestaan. Als je nu investeert in een goed zaaibed heb je daar het hele seizoen profijt van.” 

Ondiep bewerken

Begin maart zijn al de nodige uien gezaaid. “Die liggen nu mooi in het vocht”, vervolgt de technical crop advisor van Syngenta Crop Protection. “Maar de meeste percelen moeten nog gezaaid worden en we weten natuurlijk niet wat voor weersomstandigheden we na het zaaien krijgen. Daarom moeten telers er voor zorgen dat het zaad straks zo goed mogelijk in contact is met de vaste ondergrond.” In de ideale situatie gebeurt de zaaibedbereiding volgens Dorrestijn in één werkgang. “Door de vorst hebben we een veel betere uitgangsituatie dan vorig jaar. Probeer de grond niet dieper te bewerken dan nodig is voor een vlakke ligging met ongeveer 3 cm losse grond over de volle breedte. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld door de insporing van de trekker, ontkom je er niet aan om iets dieper te werken. Maar probeer de werkdiepte zoveel mogelijk te beperken.”

Behalve de werkdiepte is ook het moment van de zaaibedbereiding belangrijk. “Ga niet te vroeg het land op”, adviseert Dorrestijn. “Als het nog te nat is, is de kans groter dat je de grond vastrijdt. En daar houdt een ui met z’n zwakke wortelgestel niet van.” Wanneer het zaaimoment is aangebroken hangt het van de weersverwachting af hoe diep de zaaimachine moet worden afgesteld. “Als er op korte termijn regen wordt verwacht is 3 cm een mooie diepte. Wordt er drogend weer voorspeld, zaai dan liever iets dieper. Voorkom in ieder geval dat het zaad tussen kluitjes komt te liggen.”

Inzetbaarheid herbiciden

De na-opkomst onkruidbestrijding is er in uien niet eenvoudiger op geworden. “We missen vanaf dit seizoen de Chloor-IPC en de Pyramin. Ook bromoxynil is dit jaar voor het laatst”, somt Dorrestijn op. “In het vlagbladstadium kun je niet veel meer. Het is dus belangrijk dat een perceel zo snel mogelijk door dit stadium heen groeit. Als dat niet lukt, krijg je onkruiden die te groot zijn om later nog goed te kunnen bestrijden. Daar hebben we gewoon geen goed gereedschap meer voor.” Na het vlagbladstadium komen middelen als Boxer in beeld. Dat middel gaat een grotere rol spelen bij de onkruidbestrijding, voorspelt Dorrestijn. “Boxer wordt nu geadviseerd wanneer het eerste pijpje 3 centimeter is, maar vanwege de kaalslag bij de herbiciden zijn we bij  Syngenta aan het onderzoeken of je het wellicht ook  in een breder gewasstadium kunt toepassen. En we gaan ook kijken of de dosering van Boxer misschien iets omhoog kan in de veel gebruikte mixen. Zo hopen we de teler toch wat meer houvast te geven in de nieuwe situatie bij de onkruidbestrijding.”