Elatus Era heeft zijn kracht tegen gele roest wederom bewezen!

Gewasbescherming
gele roest tarwe
Het groei seizoen 2019 -2020 voor wintertarwe kende een moeizame start.
Oktober is normaal de maand waarin de meeste wintertarwe wordt gezaaid. Maar in oktober 2019 was het dermate nat dat het zaaien uitgesteld werd. Percelen die in september of begin oktober, net voor de regenperiode werden gezaaid,  stonden er goed op. De gewasstand van de laat gezaaide percelen was erg wisselend en dat had uiteraard ook gevolgen voor de opbrengst.
Het voorjaar was erg droog met aanvankelijk een lage ziektedruk. Toch zijn we in mei verrast door gele roest die plotseling de kop op stak. De gele roest stammen waar we de laaste jaren mee te maken hebben, de zogenaamde Warrior types, lijken steeds agressiever en zijn in staat rasresistenties te doorbreken. Rassen die bij de introductie nog een goede resistentie hadden, liepen nu volledig onder de gele roest.
Van het ras Benchmark was het verwacht, die was ook in 2019 al zeer roestgevoelig, maar nu zijn ook rassen als Talent, Bennington en Porthus zwaar door gele roest aangetast. 
De tarwe opbrengsten in 2020 zijn erg wisselend. Telers, die vroeg konden zaaien en de juiste  en tijdige ziektebestrijding hebben uitgevoerd, zijn zeer tevreden. Op laatgezaaide percelen vallen de opbrengsten soms tegen.