Extreem weer zorgt voor een vroege start van het voorjaar | Syngenta Nederland

You are here

Extreem weer zorgt voor een vroege start van het voorjaar

Gewasbescherming
10.03.2020
tulpen

We hebben geen koude winter gehad en door de relatief hoge temperaturen de laatste maanden loopt de natuur nu ruim 2 weken voor op schema. De meeste bloembollen staan al flink boven de grond. De komende maand zal duidelijk worden in hoeverre de regen heeft gezorgd voor waterschade in de tulpen op de zavel- en kleigronden. Na veel regen lijkt het er op dat we paar weken met droger weer krijgen en eindelijk binnenkort weer kunnen rijden op de zwaardere percelen.

Rond koppen meest kritische periode voor tulp

Beneden de 10 °C is er weinig risico op een infectie van Botrytis in tulp. Zodra de temperaruur echter een aantal dagen boven de 10 °C uitkomt en de bladnatperiode langer dan 48 uur is neemt de kans op infectie toe. De meeste middelen werken preventief, wat inhoudt dat ze op tijd ingezet moeten worden. Hier en daar heeft de wind en hagel gezorgd voor beschadiging aan het gewas. Deze vormen invalspoorten voor Botrytis. Start daarom tijdig met de eerste bespuitingen. 

De meest risicovolle periode voor een Botrytis infectie is rond het koppen. Zet daarom in deze periode het sterkste middel in voor de beste bescherming.

Sterkste middel rond de bloei inzetten

Speciaal voor de bollenteler heeft Syngenta het fungicide Palladium geregistreerd. De toelating is inmiddels bloembollen breed (behalve lelie). Palladium heeft een uitstekende werking tegen Botrytis in bloembollen.

Wat doet Palladium?

Palladium is een uniek product en bevat twee werkzame stoffen met twee totaal verschillende werkingsmechanismen. Hierdoor wordt de schimmel zowel preventief als curatief aangepakt. Fludioxonil ontregelt de kieming van de schimmelsporen en zorgt voor de lange preventieve werking. Cyprodinil daarentegen wordt opgenomen door de plant en ontregelt de aanmaak van het essentiële eiwit methionine in de schimmel en zorgt voor de actieve/curatieve doding.

Wanneer inzetten?

Door de tweezijde werking geeft Palladium een betrouwbare bescherming van de tulpen onder hoge druk. De meest kritische fase met kans op infectie is vaak rond het koppen.

Vanuit een tiental proeven blijkt dat Palladium solo erg goed werkt en rond het koppen in combinatie met bijvoorbeeld mancozeb minstens zo goed werkt als de huidige standaard.

Resultaten Palladium

Bovenstaande foto’s zijn uit een vuurproef met hoge druk waar 0,3 kg/ha Palladium is vergeleken met een ander middel dat veel gebruikt wordt rond het koppen. Op de foto’s zien we dat Palladium goed in staat is om een beginnende vuuraantasting in te kapsellen waardoor invuring naar de bladoksels wordt voorkomen.

Advies

Pas Palladium toe rond de bloei. Dosering in combinatie met mancozeb is 0,3 kg/ha. Solo voldoet 0,5 kg/ha.

De juiste spuittechniek is erg belangrijk om het middel op de juiste plek te krijgen. Bekijk hieronder twee video's waarin we hier meer over vertellen.

De voordelen van Palladium

• Het beste middel tegen vuurstelen!

• Lange werkingsduur

• Twee nieuwe werkzame stoffen, werkt zowel preventief als “curatief” 

• Is zacht voor het gewas

• Is snel regenvast

• 4 toepassingen

• Lage milieubelasting

tulpenveld