Geef onkruid geen kans in uw zetmeelaardappelen | Syngenta Nederland

You are here

Geef onkruid geen kans in uw zetmeelaardappelen

Gewasbescherming
05.05.2021
zwarte nachtschade

De meeste aardappelen zijn gepoot, maar door het koude weer, met afgelopen weken af en toe zelfs nog nachtvorst, duurt het lang voordat ze opkomen.

Dat geeft onkruid alle kans om te kiemen en te groeien. Het is dus essentieel om zo gauw de eerste aardappelen doorkomen, een onkruidbestrijding uit te voeren. Daarvoor is ARCADE® het aangewezen middel.

zegt Crop Advisor Hans Buikema.
onkruiden in zetmeelaardappelenArcade, in combinatie met Challenge en olie, is de ideale combinatie om alle voorkomende  onkruiden op te ruimen. Het bijgesloten filmpje laat dit duidelijk zien.Dat geldt voor  de gangbare onkruiden zoals melganzevoet, perzikkruid, muur en straatgras, maar ook voor een lastig onkruid als zwarte nachtschade. Dit onkruid komt op steeds meer percelen voor en door de late kieming is het soms lastig dit onkruid effectief te aan te pakken.

Arcade bevat twee actieve stoffen, prosulfocarb en metribuzin. Met name de prosulfocarb zorgt voor een effectieve bestrijding van zwarte nachtschade. Naast contactwerking hebben beide actieve stoffen ook een bodemwerking, zodat de grond onkruidvrij blijft tot het sluiten van het gewas, mits de grond voldoende vochtig is om deze bodemwerking tot zijn recht te laten komen.

Mijn advies:
2,5 – 3,0 liter/ha Arcade + 0,5 lter/ha  Challenge + 1,0 liter/ha olie