Geen opkomstvertraging in aardappelen, wel meer stengels in 2019 | Syngenta Nederland

You are here

Geen opkomstvertraging in aardappelen, wel meer stengels in 2019

Gewasbescherming
16.09.2019
Rhizoctoniaproeven rooien in Warffum meer stengels met Amstar is mooi meegenomen

Al jaren is Amistar het vertrouwde en ook veruit het meest gebruikte middel in de rijenbehandeling tegen o.a. Rhizoctonia in pootaardappelen. 

In 2018 is er een nieuw middel gelanceerd voor bestrijding van Rhizoctonia in de pootgoedteelt: Referentie A in een dosering van 0.8 l/ha. Voor pootgoedtelers is het natuurlijk belangrijk te weten hoe Amistar zich verhoudt tot dit nieuwe middel. Daarom zijn er ook in 2019 weer 6 strokenproeven aangelegd om de werking (Rhizoctonia en andere ziekten) en nevenaspecten zoals opkomst, aantal stengels, conservering van moederknollen van Amistar 3 l/ha te vergelijken met referentie A 0,8 l/ha.

Inmiddels zijn de meeste proeven geoogst door onze proefveldspecialisten (foto boven), maar de opbrengst moet nog beoordeeld worden op Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel. Tijdens het groeiseizoen werden er ook verschillende waarnemingen gedaan op snelheid van opkomst, aantal stengels en het aantal moederknollen bij de oogst.

Geen verschil in opkomst tussen Amistar en Referentie A

Op 4 juni werden met een drone foto’s gemaakt van alle 6 de proeven. Met een speciale scan kon met behulp van deze foto’s het percentage opkomst worden vastgesteld. Hieruit blijkt dat zowel Amistar als de referentie veilig inzetbaar zijn en dat er geen significante verschillen tussen beide producten zijn bij het gebruik in de praktijk.

% opkomst in aardappelen met Amistar

Geen opkomstverschillen tussen Amistar en Allstar

HIerboven ziet u de strokenproef in Rutten met links Referentie A en rechts Amistar. In het midden 4 rijen onbehandeld.

Met Amistar meer stengels

Bij de oogst zijn inmiddels van 4 proeven het aantal stengels geteld per 10 meter rijlengte. Hoewel niet betrouwbaar verschillend, geeft Amistar gemiddeld de meeste stengels (2% meer  dan de referntie en bijna 7 % meer dan onbehandeld).

Met Amistar meer stengels

Geen problemen met moederknollen

In de pootgoedteelt komen problemen met moederknollen vaak voor. Telers willen niet oogsten als de moederknollen nog niet zijn vergaan omdat het de kans op verspreiding van bacterieziektes verhoogt. Daarom is bij de oogst van de proeven ook een beoordeling uitgevoerd op het aantal gave moederknollen wat nog aanwezig was. In de 4 tot nu toe geoogste proeven waren de moederknollen zodanig verteerd dat ze geen problemen geven bij het rooien. Verschillen tussen beide middelen werden niet gevonden.

geen problemen moederknollen in pootgoedteelt met Amistar