Gewasbescherming en biostimulanten volop in beweging!

Gewasbescherming
Boomkwekerij

Wat speelt er in de wereld van de gewasbescherming?

Europa en vooral ook de Nederlandse overheid heeft de ambitie om de gewasbescherming versneld te vergroenen. Een prima ambitie waar weinig mensen tegen kunnen zijn zou je zeggen. Behalve als het te snel gaat. Binnen Europa komen veel actieve stoffen momenteel niet door de herregistratie. Dit komt omdat er dan te veel lidstaten tegen verlenging stemmen. Ook Nederland stemt vaak tegen. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om nieuwe actieve stoffen binnen Europa geregistreerd te krijgen en lopen de kosten sterk op. Betekent dit dan automatisch dat onze mogelijkheden beperkter worden om ziekten en plagen aan te pakken?

Hoe zit het dan met de groene middelen?

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar groenere / laag-risico middelen. Gelukkig zien we ook meer van dit soort middelen op de markt komen. Momenteel kunnen een beperkt aantal groene middelen de werking van de traditione gewasbeschemingsmiddelen evenaren. Alleen hebben vaak factoren zoals type gewas, temperatuur, RV, spuitechniek etc veel meer invloed op de effectiviteit.

Wanneer komt Syngenta met “groene” middelen?

Syngenta heeft een aparte business unit (Syngenta Professional Solutions) die zich bezighoudt met ontwikkeling en registratie van middelen voor de sier -en boomteelt. Syngenta komt naar verwachting in 2021 met een biofungicide voor o.a. de boomkwekerij op de markt. De next generation “groene” middelen komen helaas op korte termijn nog niet op de markt. Er loopt een intensief samenwerkingsprogramma tussen Syngenta en DSM biocontrols. In deze “BioAlliance” zoeken DSM en Syngenta samen naar nieuwe baanbrekende oplossingen in de vorm van biologische gewasbescherming op basis van micro- organismen. Op het gebied van insecten wordt hard gewerkt aan RNAi-technologie, waarbij de genexpressie in een plaaginsect wordt gesaboteerd. Een groot voordeel van de techniek is de selectiviteit. De RNA-bespuiting kan zo specifiek worden samengesteld, dat alleen het plaaginsect wordt bestreden. Hiermee blijven overige insecten gespaard waarbij de biodiversiteit in het veld in stand blijft.

Hebben we voorlopig nog voldoende middelen tot onze beschikking?

In meerdere segmenten zagen we knelpunten ontstaan voor de boomkwekerij. Vooral tegen roest was het pakket dusdanig klein geworden dat in een jaar met hogere druk het bijna onmogelijk zou zijn om het gewas voldoende te beschermen. Ook tegen echte meeldauw was het pakket dusdanig smal geworden dat er weinig middelen meer waren om bij een aantasting in te grijpen. Met de recente registratie van Alibi Flora® en uitbreidingen van Topaz® en Inssimo® (beperkt aantal gewassen) heeft de boomkwekerij meer mogelijkheden om deze schimmels aan te pakken. Door goede samenwerking met de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) Peter Van ’t Westeinde van ZLTO, zien we dat via een KUG meer middelen worden geregistreerd, zodat de toolbox voor de teler voldoende gevuld blijft.

Hoe kan ik nog bijhouden wat ik mag spuiten?

Als teler valt het niet mee om bij te houden wat je mag spuiten en onder welke voorwaarden. Gelukkig kent Nederland voldoende adviseurs die u daarbij kunnen helpen. We zien ook steeds meer het gebruik van spuitregistratie programma’s die niet alleen registreren wat er gespoten wordt, maar ook aangeven welke dosering toegelaten is en onder welke voorwaarden. Daarnaast staat ook veel informatie aangegeven op de site van Fytostat of CTGB.

Kunnen biostimulanten helpen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming?

Biostimulanten mogen alleen worden ingezet tegen abiotsche stress, zoals droogte of hitte stress of bijvoorbeeld het stimuleren van opname van mineralen. De middelen mogen niet worden ingezet tegen biotische stress zoals ziekten en plagen. Momenteel is er geen wetgeving voor biostimulanten. Hierdoor zijn er heel veel producten op de markt. Van veel producten is onduidlijk hoe deze zijn samengesteld en welke actieve stoffen deze bevatten en in welke dosering. Nu zijn er bijvoorbeeld biostimulanten op de markt met actieve stoffen die ook geregistreerd zijn of waren als gewasbeschemingsmiddel. Dit mag niet en mede daarom heeft Europa besloten dat er een nieuwe wetgeving moet komen voor biostimulanten. Uiterlijk 1 juni 2022 moeten alle biostimulanten worden geregistreerd. Niet geregistreerde middelen mogen dan niet meer worden gebruikt.