Gewasbescherming sla: inspectie en preventie worden steeds belangrijker

Gewasbescherming
Sla

Door het wegvallen van middelen wordt de gewasbescherming in sla steeds uitdagender. Gewasinspectie is cruciaal bij de aanpak van insecten. Ook residu-arme teelt is voor de slateler erg belangrijk.
 

“Er staat de slateler de komende tijd heel wat te wachten op het gebied van de gewasbescherming.”

Steven Dorrestijn van Syngenta windt er geen doekjes om. “Mancozeb gaat verdwijnen (2021) en als gevolg daarvan moeten ook een aantal curatieve middelen tegen Bremia het veld ruimen.” Volgens de Crop Advisor van Syngenta doen slatelers er daarom goed aan om bij de schimmelbestrijding dit jaar alvast ervaring op te doen met een volledig preventieve aanpak. “We staan gelukkig nog niet met lege handen. We hebben altijd nog een mooi breedwerkend middel voor de eerste bespuiting. En er komt dit jaar een nieuw preventief fungicide met een zeer lage hoeveelheid actieve stof.” Die laatste eigenschap past ook mooi bij een andere trend die bij vrijwel alle groenteteelten doorzet, namelijk de residu-arme teelt. “Met het middelenpakket van Syngenta is het mogelijk om residu-arm sla te telen”, stelt Dorrestijn.

Continu controleren

De aanpak van insecten is zo mogelijk een nog grotere uitdaging vanaf dit seizoen. “We moeten het nu helemaal stellen zonder zaadbehandeling”, weet Dorrestijn. “Wie te maken krijgt met insectenvraat heeft nog wel een aantal middelen tot z’n beschikking, maar als het probleem ernstig is, bestaat de kans dat je letterlijk alles uit de kast moet halen. Daarom is het nu belangrijker dan ooit om het gewas regelmatig te inspecteren zodat je de beschikbare middelen op het juiste moment toepast. Je moet echt opletten vanaf het moment van planten. Als de luizen eenmaal in de krop zitten, kom je er niet meer bij.” Dorrestijn adviseert om slapercelen minstens 1 keer per week te inspecteren op aanwezigheid van luizen en rupsen. Ook de actuele situatie geeft daar volgens de adviseur aanleiding toe. “Er worden momenteel hele grote luizenvangsten gemeld.”

Bodemconditie

De strijd tegen schimmels en insecten begint bij elke planting met een gezond en weerbaar gewas. “Je legt de basis daarvoor met een goede bodemconditie, zegt Dorrestijn. “Sla staat vaak op gehuurd land waarvan je niet alle voorkennis hebt. Informeer naar de voorvrucht en zorg dat de vochthuishouding en mineralenvoorziening op peil zijn.  Verdichting is ook uit den boze. Als deze factoren allemaal kloppen, krijg je een mooi homogeen gewas. Dat maakt de oogst gemakkelijker en verhoogt het rendement.”