Goed weer zorgt voor een snelle groei

Gewasbescherming
schurft op appelblad

Curatief schurft aanpakken

Met deze gewas ontwikkeling is het moeilijk om het gewas goed bedekt te houden met een contactfungicide. Per dag komt er veel bladmassa bij. Met dit warme(wisselvallige) weer is een zware schurftinfectie snel bereikt.

Gewasstadia perenknop

Vaak kunnen we in deze periode stellen dat wanneer het gewas langer dan 3-4 dagen geleden is behandeld, dat de bescherming onvoldoende is om het gewas te beschermen bij infectie. Het algemene advies is dan om de infectie curatief te pakken. De vragen die we nu krijgen, gaan voornamelijk over waarmee we de infectie curatief moeten pakken? We hebben van oudsher geleerd dat we een voorkeur geven aan Score® bij hogere temperaturen. 
Als we het heel basaal behandelen, Score heeft een werking op vruchtschurft waar de Analino pyrimidines (Chorus®/Scala) dit minder hebben. Daarnaast heeft Score ook wat hogere temperaturen nodig om een goede werking te hebben, waarbij het optimum aan werking van Chorus al bij lagere temperaturen wordt behaald.We zitten nu voor de bloei dus bewaar Score voor na de bloei, wanneer er vruchtjes zijn.
Chorus werkt ook optimaal bij deze hogere temperaturen en heeft een goede werking op bladschurft.Dus voor de bloei curatief behandelen met Chorus, en Score bewaren voor na de bloei. Voor resistentie management een contactfungicide toevoegen zoals Delan (DF of Pro) of Captan toevoegen.

 


  0,40 kg/ha

Na de bloei, wanneer er vruchten zijn geniet Score de voorkeurbij curatief ingrijpen. Score werkt optimaal bij hogere temperaturen vanaf 12-15°C maar dat wil niet zeggen dat Score geen werking heeft bij lagere temperaturen. Voor resistentie management een contactfungicide toevoegen zoals Delan (DF of Pro) of Captan.

 

  

0,225 l/ha

Voor alle curatieve middelen geldt, hoe dichter bij de infectie hoe beter de curatieve werking. In de praktijk houden we een bepaalde tijd aan qua curatieve werking, dit geldt voor de meest ongunstige omstandigheden voor schurft (koud) hoe warmer het is, hoe korter de curatieve werking.

Let op! Aangezien het gewas nog erg open is, goed de driftreducerende maatregelen in acht nemen en de ventilatorstand aanpassen aan het gewas. Voor Chorus dienen er minimaal 75% driftreducerende maatregelen genomen te worden in combinatie met het eenzijdig bespuiten van de laatste bomenrij. Score mag op percelen die grenzen aan watergangen enkel toegepast worden vanaf 1 mei. Bekijk het etiket van Score (klik hier voor het etiket) welke driftreducerende maatregelen er voor u van toepassing zijn.

Knoppen, hebben we er genoeg?

Bij peer hebben we over het algemeen voldoende knoppen. Er zijn ook een aantal percelen waar we liever een knopje meer hadden gezien. Dit is ook het geval bij appel. 

Perenbloesem

Hier hadden we graag wat meer dikkere knoppen gezien dan wat we in sommige percelen momenteel zien. 
Maar met een paar knoppen kan je, als je goed bloeiweer hebt, ook een goede oogst behalen. Als het mooi en warm bloeiweer is  met een voldoende hoge luchtvochtigheid komt het vaak wel goed! Als we daarna ook een mooie nabloei hebben, kunnen we inderdaad langzaam al eens gaan nadenken over een dunstrategie. Maar als we die omstandigheden niet hebben dan zullen we een tandje bij moeten zetten, zeker op de percelen die wat matigjes in de knoppen zitten of de percelen die van nature al wat moeilijker zetten.

In de bloei

Zeker bij peer of bij triploide appelrassen kan het lonen om gebruik te maken van Regulex® (GA4/7)  al dan niet in combinatie met 6BA Promalin®. GA4/7 is een antistress hormoon wat de eicel langer kan laten leven en zo de zetting kan bevorderen. De GA4/7 + 6BA in de vorm van een Promalin kan daarnaast nog de celdeling stimuleren waardoor de vruchten straks wat voller kunnen worden.

Donker weer

Bij donker weer in de bloei valt de zetting vaak niet mee. We proberen dan vaak met meststoffen zoals Borium de eicel langer in leven te houden. Daarnaast zouden we ook aminozuren in de vorm van Isabion® toe kunnen voegen. Wanneer het donker is en de plant stress heeft steekt de plant vaak zijn energie in lijfsbehoud en niet in groei en vruchtzetting. Met Isabion geeft u de plant de bouwstenen die hij direct kan gebruiken. Hij hoeft ze alleen maar aan elkaar te koppelen om de voor hem relevante eiwitten te bouwen. Zo bevat Isabion een hoog gehalte aan Proline, dit is een aminozuur wat een groot effect heeft op de vruchtbaarheid van de plant. Uit proeven zien we, afhankelijk van de toepassingsperiode, dat dit resulteert in een betere zetting en/of een betere vruchtmaat.

Belangrijk: Waar andere aminozuren bij-afwerend kunnen werken en bij appel soms zelfs verruwing kan opwekken, heeft Isabion geen negatieve effecten op bijen en is volkomen gewasveilig en kan veilig gecombineerd worden met andere middelen.

Hagel en/of vorst

Wanneer de plant het echt te verduren heeft gehad en in de stress staat kunnen we een aantal tactieken toepassen. Sowieso moeten we met scherpe combinaties wegblijven zodat de plant kan herstellen. Maar zeker in stressperiodes loont het om Isabion toe te passen (dag na) om juist over die stress heen te komen. Bij vorst is het noodzaak om binnen 48 uur na de vorst met Promalin te behandelen. Het liefst zien we wat temperaturen bij de toepassing maar de tijd tussen vorst en toepassing is belangrijker dan de temperatuur. Ook vorst is een stress-situatie. Isabion geeft hier echt zijn meerwaarde.

Voor meer informatie

  klik hier of op de Promalin button        

 
 
 

In het kort

Zettingbevordering: Regulex 10SG    - 0,05kg/ha

Zettingbevordering + vruchtmaat stimulering / vorst (binnen 48h): Promalin  - 0,25 l/ha

Stress (koud- en donkerweer, vorst, hagel): Isabion - 2,5 l/ha (3x toepassen met 7 – 10 dgn interval)

Waar u Regulex of Promalin toepast, geeft het zeker een meerwaarde om dit te combineren met Isabion. 

      
PROMALIN, Groeiregulator


Voor advies en/of vragen kunt u altijd terecht bij onze crop advisor Ronald Damme

ronald.damme@syngenta.com Mobiel: 06- 41747979