Goede ervaringen met Elatus Era in 2019 | Syngenta Nederland

You are here

Goede ervaringen met Elatus Era in 2019

Gewasbescherming
12.09.2019
1500 kg meeropbrengst per ha met Elatus Era

Lastige start wintertarweseizoen door droge weersomstandigheden

De wintertarwe van seizoen 2018-2019 kende een lastige start vanwege de droge weersomstandigheden tijdens en na het zaaien. De kieming verliep moeizaam omdat een deel van het zaad in droge grond tussen de kluiten terechtkwam. Uiteindelijk kwam er op de meeste percelen toch een redelijk gewas de winter uit. In het voorjaar was de ziektedruk van Septoria laag, maar op veel percelen werd toch al vroeg gele roest waargenomen, met name in gevoelige rassen als Benchmark en Reform. Vooral in deze roestgevoelige rassen was een goede ziektebestrijding essentieel, maar ook in minder gevoelige rassen bleek ziektebestrijding rendabel. Op onderstaande foto is ons proefveld in Warffum te zien waar diverse ziektebestrijdingsstrategien zijn getest in 2 verschillende rassen, links het ras Benchmark en rechts Talent. In het ras Benchmark zijn duidelijk de onbehandelde veldjes te zien, aangetast door gele roest.

Opbrengstverwachtingen ingehaald door goed eindresultaat: ziektebestrijding met Elatus Era in tarwe blijkt zonder meer rendabel

Door de droge zomer waren de opbrengstverwachtingen niet erg hoog gesteld, maar dat bleek bij oogst heel erg mee te vallen. In het ras Benchmark werd met een ziektebestrijding van middel A op T1 gevolgd door Elatus Era op T2, maar liefst een opbrengst gehaald van 11,6 ton/ha, een meeropbrengst van 4,8 ton per ha ten opzichte van onbehandeld. Maar ook in het ras Talent gaf een ziektebestrijiding met Elatus Era op T2 een meeropbrengst van 1,5 ton per ha t.o.v. onbehandeld, zoals in onderstaande grafiek te zien is. Hieruit blijkt dat in een relatief gezond ras als Talent een ziektebestrijding met Elatus Era op T2 een rendabele toepassing is.

 

Ziekteproef Warffum 2019 in de rassen Benchmark en Talent

Elatus Era ziektebestrijding rendabel

T1 gespoten met middel A (epoxyconazool + fluxapyroxad)

Ziektebestrijding met Elatus Era altijd rendabel