Graan goed aan de groei | Syngenta Nederland

You are here

Graan goed aan de groei

Gewasbescherming
10.04.2019
Moddus Evo gecombineerd met een herbicide

Op een aantal percelen na is nu overal de 1e groeiregulatie gespoten, de versteviging. Het moment van deze bespuiting is einde uitstoeling tot 1e knoop voelbaar. De Moddus Evo + CCC bespuiting. Deze bespuiting word uitgevoerd al dan niet in combinatie met herbiciden. Dit geeft altijd wat vragen vanuit het veld. Na de bespuiting in combinatie met herbiciden is er soms wat geel verkleuring van het gewas opgetreden. Deze verkleuring groeit er gelukkig snel weer uit. De vraag is natuurlijk: " Ligt dat aan de Moddus Evo?". Om die vraag te beantwoorden delen we met u een beeld uit de proefvelden.

Op bovenstaande foto is links Moddus Evo + CCC toegepast met gangbare voorjaarsherbiciden in tarwe en rechts Moddus Evo + CCC zonder herbicide. Links is het gewas een fractie lichter groen. Van sommige voorjaarsherbiciden is bekend dat deze reactie kan optreden ook zonder toevoeging van groeiregulatoren. Moddus Evo beïnvloedt dit niet. 

Binnenkort komt het tijdstip van de tweede groeiregulatie, de verkorting, er weer aan. Het stadium 2e knoop. Hier is doorgaans ook de 1e ziektebestrijding aan bod. Deze kan goed gecombineerd worden. Producten waar hoge hoeveelheden triazool in zitten kunnen hier in de overlap ook weer wat reactie laten zien. Laat dit geen reden zijn om niet te verkorten. Legering leidt tot opbrengstderving, een lichte gewasreactie niet.

Succes met de teelt!