Graanhaantje slaat toe bij droogte | Syngenta Nederland

You are here

Graanhaantje slaat toe bij droogte

Gewasbescherming
04.06.2019
voorkom schade door slijmerige larven graanhaantjes

De slijmerige larven van graanhaantjes kunnen schade veroorzaken aan graan. Voor wie het maximale uit zijn graanteelt wilt halen, is het dan ook zaak om het vlagblad zolang mogelijk hiervan te vrijwaren. Kijk regelmatig in het gewas om te zien hoe de populatie graanhaantjes zich ontwikkelt. Als er voldoende biodiversiteit is, kan het probleem zichzelf soms oplossen. De natuurlijke vijanden van het graanhaantje (o.a. sluipwespen, loopkevers, lieveheersbeestjes en webloze spinnen) doen het werk dan voor u.

Het omslagpunt tussen wel of niet ingrijpen met een bespuiting ligt dus ergens tussen de 10% en 20% bladschade, afhankelijk van andere stressfactoren. Kijk niet alleen naar de bezetting van halmen door graanhaantjeslarven, maar ook naar de schade aan het blad wanneer u de plaagdruk bepaalt. Neem ook het ontwikkelingsstadium van de graanhaantjes en die van het graan mee in de afweging.

De schade door graanhaantjes hangt verder ook af  van andere stressfactoren (weersomstandigheden, bladbeschadiging door roest, andere plaaginsecten etc). Als er bijvoorbeeld ook bladluizen op de halmen zitten of als het een droog voorjaar is zoals dit jaar, dan kan de plant minder goed tegen vraat van graanhaantjes. Ook lokale verschillen in aantallen natuurlijke vijanden van graanhaantjes beïnvloeden de gemeten schadedrempels. Naast het aantal larven per halm vormt dus de daadwerkelijke bladaantasting een indicatie voor de verminderde opbrengst, dus het ingrijpen met een bespuiting. 

De hogere temperatuur van afgelopen periode, gecombineerd met de aanhoudende droogte vereist extra aandacht voor insecten. Door het warmere weer van de afgelopen periode zijn in wintergranen graanhaantjes waargenomen. Het is aan te bevelen het gewas ook te controleren op de aanwezigheid van bladluizen en zo nodig een bespuiting uit te voeren. 

Als naast bladluizen ook het graanhaantje voorkomt verdient een bespuiting met Karate Zeon® de voorkeur. Dosering 50 ml per ha.