Help! De taxuskever eet mijn gewas op...

Gewasbescherming
Taxus

De taxuskever geeft jaarlijks veel schade aan de gewassen. Momenteel zijn er helaas zeer beperkte mogelijkheden om de volwassen taxuskever goed te bestrijden. Syngenta heeft voor de onbedekte vaste planten en de bedekte teelten middelen om de taxuskever aan te pakken. Er lopen enkele initiatieven om vanaf volgend jaar met middelen tegen taxuskever te komen met een brede toelating. De registratie van middelen is tegenwoordig een hele uitdaging, dus het is nog erg onzeker of dit gaat lukken.

Aanpak in vaste planten met Karate Zeon®

Voor in de onbedekte vaste plantenteelt kan gebruik worden gemaakt van Karate Zeon. Dit middel is geregistreerd tegen trips en bladluizen, maar heeft een goed neveneffect tegen taxuskever. Een goede effectiviteit kan veelal alleen verkregen worden indien vroeg in de ochtend of tegen de avond gespoten wordt. De reden hiervoor is tweeledig. 1) Karate Zeon wordt bij warm weer met veel instraling sneller afgebroken. 2) De taxuskevers zijn ’s nachts (vanaf schemering) actief, overdag verbergt hij zich onder bladeren of takken tegen het zonlicht. Overdag worden de insecten dus niet tot beperkt geraakt, waardoor de contactwerking niet tot zijn recht komt. Karate Zeon valt onder de groep van de  pyrethroïden. Het heeft een hele brede werking tegen diverse schadelijke insecten. Maar een groot nadeel is dat het ook de goede insecten bestrijdt.

Aanpak in bedekte teelten met Mainspring®

In de bedekte teelten heeft Mainspring een toelating tegen trips, rups en mineervlieg. Uit diverse proeven blijkt dat het middel ook een goed neveneffect heeft tegen de volwassen taxuskever. Zo heeft Cultus bijvoorbeeld afgelopen jaar een proef uitgevoerd in Euonymus. Hierbij zijn 2 toepassingen met Mainspring uitvoerd op 11 en 17 juli.

Hieronder een overzichtsfoto van de proef.

Overzicht taxuskeverproef

De proef is uitgevoerd in gaaskooien met 4 herhalingen. Per kooi zijn 10 kevers uitgezet. In grafiek 1 staat het aantal levende kevers 1 en 2 weken na de tweede toepassing aangeven. Het is duidelijk te zien dat er na 2 toepassingen met Mainspring veel minder levende kevers waargenomen zijn.

Grafiek 1 gemiddeld aantal levende kevers

Tevens is tijdens de proef door Cultus het % vraatschade waargenomen. In grafiek 2 valt goed te zien dat in het object met Mainspring veel minder schade is waargenomen.

Grafiek 2 percentage vraatschade taxuskever

Hieronder ook een foto van het onbehandelde object.

Onbehandeld taxuskeverproef

Mainspring werkt vooral door middel van opname en heeft een beperkte contactwerking. Na opname via een paar kleine hapjes van het blad stopt het insect zeer snel met eten. Het kan dan nog wel een paar dagen duren voordat de kevers dood gaan.

Mainspring heeft weinig invloed op biologsche vijanden en wordt in de bedekte teelten ook veel geïntegreerd toegepast tegen andere plagen. Zorg bij de toepassing voor een goede bedekking van het gewas. De juiste spuittechniek is hierbij van belang. Mainspring is een zacht middel en kan prima gecombineerd worden met een uitvloeier zoals bijvoorbeeld Agral Gold®om zo de bedekking op het blad te verbeteren.

LET OP: binnenkort wordt Mainspring geleverd met een verbeterde formulering. De dichtheid is hierbij veranderd, waardoor gebruik gemaakt moet worden van de nieuwe bijgeleverde maatbeker.