Het weer heeft grote impact op middelengebruik | Syngenta Nederland

You are here

Het weer heeft grote impact op middelengebruik

Gewasbescherming
25.02.2020
Gewasbescherming en extreem weer

Het weer heeft veel invloed op gewasbeschermingsmiddelen. Niet alleen tijdens de toepassing van een middel, maar ook ervoor en erna. Tijdens de vijfde cursusdag van de Agricultural Sprayer Academy (ASA)* stond de invloed van het weer centraal. Hoe is de werking van gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende weersomstandigheden?

Erno Bouma is agrarisch meteorologisch specialist en geeft de vijfde cursus van de ASA. Hij vertelt over de invloed van verschillende weersomstandigheden op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ook komen de meest geschikte toepassingsmomenten voor de verschillende soorten middelen aan bod. 

Soort middelen
Fungiciden Insecticiden HerbicidenHet weer heeft invloed op de werking en effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen. En er zijn voor de verschillende gewasbeschermingsmiddelen ook verschillende weersomstandigheden wenselijk. Zo heeft de temperatuur invloed op de werking van fungiciden. Een lagere temperatuur zorgt ervoor dat de fungicide zowel preventief als curatief langer werkt. Op het moment van toepassen is het uiteraard belangrijk dat de fungicide goed kan opdrogen.

Ook voor een insecticide is het moment van spuiten belangrijk voor een betere werking. De werking van een contactinsecticide is het beste onder een wat hogere temperatuur, omdat de insecten dan actiever zijn. Een geschikt moment voor toepassing van een insecticide is dan ook in het begin van de avond. Dan zit de temperatuur nog in het gewas en zijn de insecten nog actief. In de avond is er weinig instraling meer. Instraling kan op het moment van toepassen voor schade aan het gewas zorgen.

Bij het toepassen van een herbicide zijn de groeiomstandigheden belangrijk. Een contactherbicide werkt beter als de waslaag van een plant dunner is. De waslaag is dunner wanneer het ‘groeizaam weer’ is. Dat is een ruim begrip wat afhankelijk is van de periode in een groeiseizoen. Onder groeizame weersomstandigheden is de waslaag dunner. Onder minder gunstige weersomstandigheden is de waslaag dikker. Door de waslaag is een melde ook lastig te bestrijden. Deze heeft uit zichzelf al een dikke waslaag die lastig doordrongen wordt.  

Samenstelling middel
Verder is tijdens de cursus ingegaan op de samenstelling van een gewasbeschermingsmiddel. Zo heeft een middel op basis van water (glyfosaat) meer tijd nodig voor het indringen in de plant dan een middel op basis van olie. Het weer heeft ook hier invloed op. Na een periode van groeizaam weer hebben de middelen op basis van water een veel snellere werking. Het transport in de plant gaat dan sneller aangezien de waterhuishouding beter op orde is. Het transport in de plant is ook afhankelijk van het middel. Een systemische fungicide blijft alleen in de bladetage zitten waarin deze is terechtgekomen. Daarentegen verspreiden bladmeststoffen of een systemische herbicide zich wel door de gehele plant.

De conclusie is dat de weersomstandigheden belangrijk zijn voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat geldt voor het weer voor, tijdens en na de bespuiting. 

Meer weten over de ASA of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk op www.gezondtelen.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

* ASA is een trainingsprogramma, opgericht door Boerenbusiness (in samenwerking met Syngenta en Bayer CropScience), om de kennis en expertise over gewasbescherming te vergroten. De organisaties verwachten dat er op termijn een schaarste zal ontstaan in de mogelijkheden om gewassen gezond te houden. De ASA moet telers daarop voorbereiden.