Hoe ga je om met een steeds beperkter middelenpakket?

Gewasbescherming
gewasbescherming

De introductie van gewasbeschermingsmiddelen heeft nog een lange weg te gaan. Om het huidige aanbod van middelen te behouden, is het noodzakelijk om 'zuinig' met de middelen om te gaan en emissies te beperken.

Het bovenstaande stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Acadamy(ASA), die plaatsvond op de Forward Farm van Bayer in Abbenes. De ASA is een initiatief van Syngenta, Boerenbusiness en Bayer Crop Science. 

De locatie is een conventioneel akkerbouwbedrijf, waar duurzaamheid (met betrekking tot de toepassing van verschillende gewasbeschermingsmiddelen) op een praktische manier wordt toegepast. Zowel de politiek als buitenlanders en boeren zien op dit bedrijf hoe er getracht wordt om emissie tot een minimum te beperken.

Communicatie over gewasbescherming
Gedurende de presentatie werden eveneens enkele actualiteiten over gewasbescherming besproken. Deze zaken worden via meerdere kanalen aan een breed publiek gepubliceerd, bijvoorbeeld door de publicatie van Zembla over gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. "Vanuit de sector komen er goede inhoudelijke reacties, maar die bereiken het grote publiek echter niet", zo stelt Michel Jansen, product stewardship expert bij Bayer.

Steeds vaker lijkt de emotie het te winnen van de wetenschappelijke onderbouwing. Er wordt onder andere gesteld dat emotie er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat de vergunning voor glyfosaat met 5 jaar verlengd is. Normaliter is dat 10 jaar, bij de her-evaluatie. Daarom is het belangrijk om transparant te zijn en onderzoek te delen. "Zo kan de verdwijning van middelen beperkt blijven", aldus Jansen.

Emissie(s)
Drift is een belangrijke pijler geweest in het activiteitenbesluit. Echter, er wordt tijdens de cursusdag gesteld dat erfafspoeling een groter aandeel heeft in emissie dan drift: respectievelijk 50% versus 15%. Aangezien de emissie van drift goed met modellen te berekenen is, zijn de afgelopen jaren veel beleidsmaatregelen ingevoerd met betrekking tot doppen en technieken.

Op de Forward Farm wordt tevens onderzocht hoe erfafspoeling tot een minimum beperkt kan worden. Hierbij is bewustwording belangrijk, stelt Jansen. "Boeren erkennen problematiek, maar onderschatten hun eigen bijdrage. Zowel gebruiker als producent moeten zich ervan bewust zijn zo zorgvuldig mogelijk met de middelen om te gaan om zo langer over de middelen te beschikken."

Erfemissiescan al uitgevoerd?
Heeft u overigens de erfemissiescan al gedaan? De erfemissiscan is een digitale scan waarmee u eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf uw erf in kaart kunt brengen. Zo kunt u eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Doe ook mee! Reeds meer dan 1750 akkerbouwers gingen u voor! Klik hieronder op de link om de scan uit te voeren.