Hoe pak ik mijn virus (TBV) in tulp aan?

Gewasbescherming
tulpen

De bloembollenteelt ondervindt jaarlijks veel schade door virussen. Vooral Tulpenmozaïekvirus (TBV) dat door bladluizen wordt overgedragen blijft moelijk onder controle te houden. De eerst-vliegende bladluizen leveren al een groot risico op voor TBV-verspreiding. Vroegtijdige selectie en inzet van insecticiden blijft noodzakelijk om de kwaliteit van de bloembollen te waarborgen.

De basis is gezond uitgangsmateriaal. Partijen met >1,5% virus zijn moeilijk te onderhouden en kosten veel tijd. Soms kan het beter zijn om vanuit afbroei weer opnieuw te starten met een nieuwe partij. Op het veld begint de basis bij een goede selectie. Dat begint bij veel cultivars met vroege selectie op het blad. Elke virusplant die wordt verwijderd of doodgespoten is immers geen bron meer voor verdere verspreiding. Op heldere dagen met temperaturen boven de 13 °C worden de luizen actief. De inzet van insecticiden is naast een goede selectie nodig om het virus te beheersen. Met Karate Zeon legt u de basis voor een goede virusbeheersing.

Werken virusmiddelen nog wel?

Karate Zeon is een synthetische pyrethroïde op basis van de actieve stof lambda-cyhalothrin. Het is het meest gebruiks-,  gewas- en kosten vriendelijke middel van de groep pyrethroïden en is zeer efficient tegen virusoverdracht, vanwege de drievoudige werking. Karate Zeon heeft namelijk een directe contactwerking, heeft een werking door opname en een afstotende werking dat ook wel 'repellent werking' wordt genoemd. Een nadeel van de pyrethroïden is de lengtewerking die bij warme dagen (boven de 20 °C) met veel instraling versnelt afneemt.

In onderstaande grafiek staat het gemiddelde % virusreductie over 11 proeven weergegeven.

Proef gemiddeld percentage virusreductie

Uit de resultaten blijkt dat Karate Zeon minstens zo effectief is als andere pyrethroïden.

Bij deze gemiddelde cijfers moeten we wel de kantteking plaatsen dat de variatie per jaar vrij groot is. Het ene jaar werken pyrethroïden voor slechts 20% terwijl een ander jaar het effect boven de 80% kan zijn. Weersomstandigheden en luizendruk spelen dan een belangrijke rol hierin.

Vanuit de praktijk wordt weleens gezegd dat de pyrethroïden niet meer werken tegen luizen, maar hoe zit dat eigenlijk? We namen de proef op de som. In 2019 werd door HLB een luizenproef uitgevoerd met een tweeledige opzet. Vanuit tulpen veldjes werden zwarte bonenluizen gehaald om in proef 1 de veldjes te infecteren. Toen de veldjes goed onder de luizen zaten zijn deze gepoten met Karate Zeon, referentie S en Pediment. Na 5 dagen zijn de luizen geteld. Ondanks de hoge druk zien we nog een goede werking van zowel Karate Zeon als Pediment.

Vanuit het laatste PPO onderzoek bleek dat TBV-virus specifiek in de aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) en de zwartebonenluis (Aphis fabae) kon worden aangetoond.

Proef aantal luizen

In de 2de opzet zijn de middelen eerst gespoten, na 4 dagen geïnfecteerd met zwarte bonenluis en 7 dagen na de bespuiting beoordeeld op het aantal luizen.

Proef aantal luizen

Grafiek 2 laat de resultaten zien van de 2de proef. Hierin wordt de beoordeling weergegeven van het aantal luizen 7 dagen na de bespuiting. In het object met Karate Zeon zien we geen luizen.

Conclusie

Vanuit de proeven kunnen we concluderen dat we nog geen enkele aanleiding hebben om te twijfelen aan de werking van Karate Zeon.

Advies virusbeheersing in tulp

Spuit als basis wekelijks Karate Zeon en zet rond de bloei een andere hiervoor toegelaten pyrethroïde in. Voeg specifieke middelen, zoals Pediment toe aan het basisschema met pyrethroïden als de luizendruk toeneemt. Let op dat bij warme dagen met veel instraling de afbraak van de middelen versnelt afneemt. Spuit dan met een korter interval of voeg middelen toe met langere werking.

Waarom Karate Zeon?

•         Zeer effectief ter beperking van virusoverdracht

•         Beste rendement / kosten verhouding

•         Zacht voor het gewas

•         Uitstekend mengbaar met o.a. middelen voor de vuurbestrijding