Hoe was het jaar voor de bietenteelt? | Syngenta Nederland

You are here

Hoe was het jaar voor de bietenteelt?

Gewasbescherming
10.12.2021
Bicanta in bieten

Het is misschien nog wat aan de vroege kant voor een terugblik op het bietenseizoen, omdat er nog bieten in de grond staan en de campagne nog niet is afgerond. Toch willen we u een update niet onthouden.

Het jaar 2021 is een gemiddeld seizoen geweest. Onkruidbestrijding alsook luisbestrijding is niet buitengewoon lastig gegaan. Ook de suikeropbrengsten zijn na een wat lage start later in het seizoen toch op niveau gekomen. 

Wat ziektebestrijding betreft was 2021 een seizoen met weinig bijzonderheden. De gebieden waar de druk van nature al wat lager is door een ruime vruchtwisseling konden met minder bladbespuitingen toe dan de gebieden waar de teeltintervallen korter zijn. 
In proeven geve
n de middelen, ingezet via beslissings ondersteunende systemen (BOS), nog steeds aanvaardbare beschermingsresultaten. Is de timing van de inzet van de middelen niet goed, dat wil zeggen: is er te laat gespoten, dan zien we mindere resultaten. 

Wat wel als een belangrijk gegeven uit de proeven gekomen is en waar we vanaf komend seizoen mee te maken krijgen, is dat door het wegvallen van actieve stoffen, de ziektebestrijding niet eenvoudiger zal worden in de toekomst. In 2022 kan de actieve stof cyproconazool nog worden opgebruikt. Daarna verliezen we een afwisselpartner tegen Cercospora. Het wordt dus voor de toekomst nog belangrijker om met een zo gezond mogelijk gewas te beginnen en de timing van de ziektebestrijding met o.a. BICANTA®, eventueel met behulp van een BOS, zo goed mogelijk uit te voeren.

Werkingspectrum Bicanta

We houden u komend seizoen op de hoogte van de ontwikkelingen.