Kwaliteit de cel in!

Gewasbescherming

In de afgelopen weken hebben we veel te maken gehad met plaatselijke buien. De weersomstandigheden zijn nog onzeker in de laatste fase voor de pluk. Neem geen risico en zorg voor het juiste afspuitschema dat past bij uw geplande bewaarduur en verkoop. Key producten zijn Switch® & Geoxe®!

Peer

Praktijkadvies

Bewaarrot is een complexe materie omdat meerdere schimmels hiervan de veroorzakers zijn. Switch en Geoxe hebben zich goed bewezen in het afspuitschema en geven zekerheid aan bewaring. Voor korte bewaring is een captan/Geoxe strategie ook mogelijk om zo tot een lager residu uit te komen. Houd hier rekening met de wachttermijnen voor de oogst. De actieve stof fludioxonil in Switch en Geoxe heeft de sterkste en breedste werking tegen de belangrijkste bewaarziekten. Switch en Geoxe zijn de ideale middelen om nu in te zetten voor de oogst. Ze combineren een sterke en brede werking. Switch heeft naast een uitstekende preventieve werking van de actieve stof fludioxonil een curatieve werking door de aanwezigheid van cyprodinil. Met de curatieve werking van Switch kan je de latente aantastingen aanpakken. Voor lange bewaring met een hoge druk geeft strategie 1 de meeste zekerheid. Bij een lange bewaring met een lage druk zou gekozen kunnen worden voor strategie 2.

Omdat schimmels niet op hetzelfde moment infecteren is het van belang om de laatste fase van het seizoen goed beschermd te zijn. De meest belangrijke bewaarziekten zijn Botrytis, Neofabraea, Monilia, Cadophora, spatschurft en Penicilium.

Weten wat 1% voor u kan betekenen?

Wellicht herkent u het bierviltje van Ronald nog voor de appels? Voor de peren gebruikte hij bovenstaande berekening om de waarde van iedere procent rot uit te beelden. Deze heb ik aangepast naar de huidige omstandigheden. Het zichtbaar maken van deze verliezen geeft waarde aan uw afspuitschema.

Residuen

De meeste supermarkten stellen eisen aan de residuen. Daarom zijn niet alleen de technische aspecten van een middel belangrijk, maar ook hoe het middel zich gedraagt ten aanzien van residu en Arfd-waarde. Alle gangbare middelen tegen bewaarziekten worden bij de oogst teruggevonden. Dat is normaal, maar met een afspuitschema van Syngenta heb je maar twee stoffen. Om tot een goede keuze van het afspuitschema te komen is het volgende van belang:

  • bewaarduur en bewaarcondities;
  • technische aspecten van de middelen;
  • eisen van uw afnemer

Adviesdosering Switch is 0,8kg/ha met een max van 1 kg (boomhoogtecorrectie)

Adviesdosering Geoxe is 0,4kg/ha met een max van 0,45kg (boomhoogtecorrectie)