Last van knaagdieren? Vanaf nu niet meer!

Gewasbescherming
Muizen en ratten

KLERAT M is een nieuw, zeer aantrekkelijk lokmiddel op basis van gebroken maïs en met werkzame stof brodifacoum. Het product is een aanvulling op de beproefde Talon/Klerat-productlijn van resistentie doorbrekende rodenticiden. Deze nieuwe formulering bevat minder actieve stof met dezelfde ongeëvenaarde werkzaamheid.

In veld- en laboratoriumproeven op ratten en muizen is de superieure werkzaamheid aangetoond van Klerat M in vergelijking met andere geteste rodenticiden. Bovenal bleek Klerat M voor zowel muizen als ratten aantrekkelijker en aanzienlijk smakelijker te zijn dan hun bestaande diëten.

In veldproeven heeft Klerat M achtereenvolgens 100% bestrijding van ratten gerealiseerd, en bij muizen was er een extreem hoge werkzaamheid van 90 tot 93%.  Bij laboratoriumproeven werd onder beide diersoorten 100% mortaliteit waargenomen na inname van het product.

Klerat M met een toevoeging van 25 mg/kg brodifacoum, bleek ook doeltreffend bij muizen waarvan bekend is dat ze resistent zijn tegen andere rodenticiden van de eerste en tweede generatie.

Klerat M is al dodelijk bij slechts 10 tot 16% van de dagelijkse voedselinname van een knaagdier. Dit komt grofweg overeen met een éénmalige voedselinname van circa 2,6 gr lokaas voor ratten,  en voor muizen een inname van ongeveer 0,4 gr lokaas gedurenden één nacht.

Met name in landelijke gebieden krijgt Klerat M de voorkeur boven andere rodenticiden, omdat het uitstekend kan concurreren met het gebruikelijke diervoeder dat is opgeslagen in varkenshouderijen en pluimveebedrijven. Met name ratten, die bekend staan om hun neofobische gedrag, zien dit als een vergelijkbaar soort voedsel. En de heel nieuwsgierige muizen halen tot wel 200 keer per nacht voedsel op 20 tot 30 verschillende plekken, waardoor ze gegarandeerd in één nacht voldoende Klerat M binnenkrijgen1.

Klerat M moet altijd worden gebruikt in niet-manipuleerbare voerdozen die langs de wand worden geplaatst in de ruimte waar knaagdieren vermoedelijk rondlopen, zich verschuilen of het gebouw binnenkomen.

De grotere werkzaamheid van Klerat M realiseert hogere bestrijdingspercentages met een kleinere hoeveelheid lokaas. Een lagere hoeveelheid lokaas vermindert de blootstelling aan niet-doelorganismen. Dit betekent dat er minder product hoeft te worden getransporteerd en beperkt de productkosten voor efficiënte knaagdierbestrijding – dit maakt dit product tot eerste keus bij plaagdierbestrijders.

Klerat M komt eind maart in Nederland op de markt in een handige emmer van 5 kilo en is uitsluitend voor professioneel gebruik. 

Klik hier voor meer informatie over Klerat M.

1)  Meehan1984