Lelieteelt: inzetten op kwaliteit

Gewasbescherming
lelie

Belangrijker dan ooit is dat we inzetten op het telen van lelies waar behoefte aan is in de markt. De kwaliteit moet uiteraard goed zijn, dit vertaalt zich in gezonde bollen met voldoende wortels. Zorg daarom voor een goede bescherming tegen aaltjes, ritnaalden en bodemschimmels.

Uw lelies beschermd met Nemathorin en Amistar!

Aaltjes en ritnaalden kunnen voor veel opbrengstderving en schade zorgen tijdens de teelt van lelie. Het plantseizoen gaat weer van start dus het wordt tijd om de juiste beschermingsstrategie te bepalen.

Waarom Nemathorin?

Nemathorin heeft als enige middel een bijzonder brede werking. Nemathorin heeft een goede werking op o.a. ritnaalden, Pratylenchus penetrans en vrijlevende aaltjes, zoals Trichodorus.

Optimale bescherming in combinatie met Amistar

Naast de goede werking van Amistar tegen Rhizoctonia levert het middel ook een positieve bijdrage aan de wortelkwaliteit. Wortels die aangetast worden door aaltjes zijn extra vatbaar voor schimmelaantasting, waardoor wortelrot kan ontstaan. Door het toepassen van Amistar in de dosering 6 l/ha worden wortels beschermd tegen de schimmelaantasting.

Situatie registratie Amistar

De toelating van Amistar voor de bloembollen is helaas niet door de herregistratie gekomen. Amistar mag tot en met 31-12-2020 opgebruikt worden in de bloembollen. Momenteel doen wij er alles aan om het etiket te repareren zodat u ook volgend jaar weer Amsitar kunt inzetten. Mocht dit slagen, dan wordt de dosering 3 l/ha. In proeven met 3 l/ha zien we ondanks de lagere dosering nog steeds een goede werking.

Beoordeling wortelkwaliteit

In grafiek 1 zien we bijvoorbeeld dat de wortelkwaliteit duidelijk toeneemt als 3 l/ha Amistar wordt gecombineerd met Nemathorin. Meer wortels en minder wortelrot = minder uitval en meer rendement.

Advies tegen aaltjes

  • Gebruik voor een zo goed mogelijke bescherming volvelds 30 kg Nemathorin per ha. 
  • Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 15 tot 20 cm. 
  • Afhankelijk van bodem en bodemgesteldheid kan hiervoor bijvoorbeeld een roterende spitmachine (spitfrees) gebruikt worden.
  • Nemathorin heeft een lange werkingsduur en heeft voor een goede oplosbaarheid voldoende bodemvocht nodig. Start daarom voor een snelle een optimale bescherming tegen Pratylenchus penetrans tijdig met beregenen.
  • Voeg voor een optimale bescherming tegen bodemschimmels 6 l/ha Amistar toe.
lelie