Mainspring bewijst eerste successen dit najaar

Gewasbescherming
Maco van Veen over Mainspring
Ervaring met Mainspring

Sinds half augustus is Mainspring beschikbaar voor telers. Mainspring heeft een toelating in de bedekte, niet grond gebonden, teelt. Met Mainspring hebben we een sterk insecticide in de strijd tegen trips, rups en mineervlieg. De praktijk bevestigt dit! We vroegen een aantal telers op de man af naar hun ervaring met Mainspring.

Succesvol bij diverse telers in roos en gerbera

Erik Mooij, gewasbeschermingsadviseur in roos en gerbera, is positief over Mainspring. "Voor rupsen is Mainspring zeker een toegevoegde waarde in de gerbera. Het is belangrijk het gewas te raken waar de rups zich bevindt, voor een optimale  bedekking is een goede spuittechniek hierbij belangrijk.” Hij vervolgt: “​Ook zie ik dat mineervlieg in de gerbera ook na twee toepassingen rustiger wordt. Ik adviseer telers om goed in afwisselschema's te werken om het effect sterk te houden."

Als adviseur merkt Erik ook in de roos de eerste successen op. “Bij trips kan het ook een daling geven als de kaart omhoog gaat. Als er heel veel trips in zit, dan is Mainspring geen killer. Maar het ondersteunt wel als het op de signaalplaten toeneemt. Daarbij is goed resistentiemanagement belangrijk. Ik zie zeker mogelijkheden met Mainspring.”

Roos: trips neemt af

Erwin van Adrichem is een van de teeltspecialist bij Marjoland, een moderne rozenkwekerij in Waddinxveen met in totaal 20 ha. Erwin is een groot voorstander voor de inzet van biologie. Maar soms wijkt hij uit naar bijvoorbeeld een insecticide als Mainspring. "Deze zomer hebben we Mainspring eerst op 5 ha roos getest en binnen drie weken hebben we het uitgebreid. Bij de eerste toepassing op trips bleven tellingen hoog en na de tweede toepassing zagen we de telling afnemen. Op dat moment deed Mainspring wat het moest doen: het gaf een duw de goede kant op. Daarna hebben we gewacht met bio uitzetten om te kijken wat het zou doen. Het is op zich heel goed gegaan denken we nu. Over heel Marjoland zijn we redelijk tevreden.”

Erwin ervaart wel dat de juiste techniek nodig is voor het beste resultaat. “Ik ben van mening dat een tripsmiddel goed in de knop gespoten moet worden. En dat heeft geholpen. Verder hebben wij samen met onze adviseur de strategie besproken en het etiket gevolgd. Dat ging eigenlijk gewoon goed. We zijn tevreden met deze eerste praktijkresultaten."

Gerbera: positief resultaat in lastig te bestrijden echinotrips

Bij Van Veen Gerbera’s is Marco Lieffering op een van de twee locaties verantwoordelijk voor het scouten en de gewasbescherming. Marco had de kans om op zowel de oude locatie in Rijswijk als nu een nieuwe locatie in De Lier Mainspring toe te passen.

“In Rijswijk zag ik meteen effect op de mineervlieg. Bij rupsen hebben we nog een twijfel… maar we zagen wel dat Mainspring na de eerste toepassing een aantal dode larven van de Echinothrips liet zien en dat was voor mij erg interessant om te zien.” Om die reden heeft Marco op de nieuwe locatie een extra proefvak ingericht om hier Mainspring met Echinothrips in te zetten. Marco: “We zien deze week al goed resultaat.” Naast trips hoopt Marco binnenkort ook meer ervaring met rups te hebben.

“Met resultaat op rups hebben we nog geen ervaringen. Daar hebben we nog niet naar gekeken. Het is in het Mainspring vak wel rustig met rupsen. Ik denk dat de kleine rupsen wel aangepakt worden.”

Met de juiste spuittechniek een groter succes met Mainspring

Met deze positieve resultaten uit de praktijk heeft Crop advisor Wesley Akkermans nog een belangrijk advies: “Ondanks de beperkte contactwerking van Mainspring, is een goede spuittechniek inderdaad essentieel. Het middel moet op de plaats van bestemming komen waar de insecten het via vraat binnenkrijgen.”

Hij vervolgt: “Op trips zien we inderdaad goede effecten, maar Mainspring is zeker geen “knock-down” middel. Mainspring werkt voornamelijk op larven, dus bij een hoge infectiedruk ziet u niet direct effect op volwassen trips of op de tellingen van de signaalplaten.” Schade zien we in veel gevallen wel snel afnemen en in combinatie met biologische bestrijders wordt deze lastige plaag beter beheersbaar.

Met Mainspring biedt Syngenta een uniek, betrouwbaar en vriendelijk product aan binnen het bestaande Syngenta productenpakket voor de sierteelt. Het is een goede afwisselingspartner en blijkt uit ervaringen van telers heel goed samen te gaan met biologische bestrijders. Mainspring is beschikbaar via de bekende distributiekanalen. Voor vragen over het product (in Glastuinbouw) neemt u contact op met Wesley Akkermans (crop advisor). Meer over Mainspring en het effect op rups en trips bekijkt u in onze videos.