Maïs: Aanpak zachte ooievaarsbek | Syngenta Nederland

You are here

Maïs: Aanpak zachte ooievaarsbek

Gewasbescherming
28.04.2020
zachte ooievaarsbek

Kijk  naar het uiterlijk van ooievaarsbek dan zie je een prachtig plantje met mooie lichtgroene niervormige blaadjes. De bloeiwijze is nog mooier, paars-roze bloemen. Het plantje staat op een penwortel, die een potlood dik kan worden. Het is een één- tot meerjarige plant die het hele jaar door kiemt. In proefvelden op onbehandelde velden zien we een cyclus die zich voltrekt binnen enkele maanden. Een kiemend plantje bij de start van de maïsteelt heeft bij de oogst al zaad laten vallen, dat zich dan snel weer tot een kiemplantje ontwikkelt. Ooievaarsbek kan op een perceel zeer snel een groot probleem worden als hier niet serieus bij de onkruidbestrijding rekening mee wordt gehouden.

zachte ooievaarsbekBij de teelt van snijmaïs op drogere zandgronden kan dit plantje een groot probleem vormen omdat het ook nog eens veel vocht wegtrekt. De jaren 2018 en 2019  zal iedereen zich nog lang herinneren, dat maïs verdroogde, maar ooievaarsbek gewoon doorgroeide. Ooievaarsbek onder controle te krijgen is moeilijk en vraagt om extra aandacht.
Ooievaarsbek kiemt het hele jaar door, op het veld zijn volwassen plantjes maar ook zaadjes in de grond die kiemen

De aanpak:

  1. Een middel met terbutylazine voor contactwerking + bodemwerking toegepast op ooievaarsbek in een zeer vroeg stadium (voordat ze een penwortel hebben). In vrijwel alle gevallen betekent dit het gebruik van Calaris®, bij voorkeur in een dosering van minimaal 1 l/ha

  2. Een bodemherbicide met aanvullende duurwerking tegen de na-kiemers.Hiervoor kunnen Gardo®Gold of Frontier* Optima worden gekozen. Gardo Gold mag niet worden ingezet op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Raadpleeg hiervoor de Zandzoeker App. Let op: bodemherbiciden passen niet samen met onderzaai of doorzaai van grassen in het begin van de teelt, dus kies bij een bodemherbicide voor het zaaien van een vanggewas na de oogst.

Onze tip:

  • Ken uw perceel en herken ooievaarsbek

  • Voer de behandeling vroeg uit, in het kiembladstadium

  • Maak – indien u de onderzaai van het vangewas na de oogst doet- gebruik  van de combinatie Calaris plus Frontier Optima.

Frontier® Optima is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agricultural Solutions