Met Amistar een prima opbrengst!

Gewasbescherming
Rhizoctoniaproeven rooien in Warffum meer stengels met Amstar is mooi meegenomen

Amistar geeft geen opkomstvertraging, meer stengels en een prima opbrengst!
In 2018  is er een nieuw middel gelanceerd voor bestrijding van Rhizoctonia in de pootgoedteelt: Referentie A in een dosering van 0,8 l/ha. Wat de effectiviteit betreft tegen Rhizoctonia zijn er geen grote verschillen tussen beide middelen. Lees hiervoor ook het laatste nieuwsbericht. Voor zwarte spikkel ligt dit anders, alleen Amistar laat in een labtest een goede werking zien.  Rhizoctoniamiddelen kunnen ook invloed hebben op de opkomst en het aantal gevormde stengels.
Een pootgoedteler wil uiteraard een snelle opkomst en een ongestoorde groei van zijn gewas met het streven naar een maximale opbrengst in de leverbare maten.
Ook afgelopen jaar heeft Syngenta onderzoek gedaan op verschillende locaties en rassen. In deze proeven zijn verschillende waarnemingen gedaan op snelheid van de opkomst, het aantal stengels en de opbrengst. Op de foto ziet u onze technische medewerkers tijdens het oogsten van de proef.

Geen verschil in opkomst tussen Amistar en Referentie A
In 2019  zijn op 4 juni met een drone foto’s gemaakt van 6 proeven. Met behulp van een speciale fotoscan is het percentage opkomst vastgesteld. Hieruit is vastgesteld dat zowel Amistar als de referentie veilig inzetbaar zijn en dat er in de praktijk geen verschillen tussen beide producten bestaan.

Percentage opkomst Amistar en Ref A

Opkomst aardappelveld 4 juni 2019

De strokenproef in Rutten met links Referentie A en rechts Amistar. In het midden 4 rijen onbehandeld

Met Amistar meer stengels
Bij de oogst zijn van alle proeven het aantal stengels geteld per 10 meter rijlengte. Hoewel niet significant verschillend, geeft Amistar gemiddeld de meeste stengels (7% meer dan onbehandeld en 3% meer dan de referentie). 

Netto opbrengst aardappelen in t/ha in maat 28-60

Met Amistar meer opbrengst
Het allerbelangrijkste voor een pootgoedteler is de opbrengst in de leverbare maat. In totaal zijn er in 2018 en 2019 14 proeven uitgevoerd. Op basis van deze proeven is het verschil in opbrengst tussen de middelen niet erg groot. Beide middelen geven meer opbrengst dan onbehandeld, omdat daar de door lakschurft aangetaste knollen uitgesorteerd zijn.

Aardappelen Netto opbrengst in t/ha in maat 28-60

Samenvattend kunnen we concluderen dat Amistar en de Referentie gelijk zijn als het de opkomst van het gewas betreft.  Amistar geeft iets meer stengels en een uitstekende opbrengst