Minder middelen vergt een strakker schema

Gewasbescherming
1024x573_bnl_uienperceel

Met het verder krimpen van het herbicidenaanbod voor uien groeit de noodzaak van een zo strak mogelijk spuitschema. De bodemherbiciden worden daarin steeds belangrijker. Steven Dorrestijn gaat in op de beste strategie.

Nu landelijk gezien al ruim 85% van de uien  gezaaid is, komt de start van de onkruidbestrijding rap naderbij. Het wordt er in 2022 weer niet makkelijker op, weet Steven Dorrestijn van Syngenta Crop Protection: “We zijn de voorgaande jaren al de nodige herbiciden kwijtgeraakt en dit jaar moeten we het voor het eerst stellen zonder de middelen met Bromotril 250SC. Als je het op een rijtje zet, zie je dat we vooral contactmiddelen zijn kwijtgeraakt. Daardoor krijgen middelen met bodemwerking een steeds prominentere plek in de onkruidschema’s.”

Spuitinterval maximaal een week

De onkruidstrategie die Dorrestijn aanbeveelt, begint traditioneel met afbranden vlak voor opkomst. “Hoe korter op het moment van opkomst, hoe beter”, stelt de gewasbeschermingsdeskundige. “De truc met de glasplaat is een prima hulpmiddel om de opkomst van de uien te volgen. Komen ze daar boven, dan volgt de rest een paar dagen later en kun je aan de slag met bijvoorbeeld TOUCHDOWN QUATTRO®.” Staan de uien eenmaal boven dan is het zaak om een zo strak mogelijk spuitschema aan te houden. Dorrestijn: “Ervaringen in voorgaande jaren laten zien dat wekelijkse LDS-bespuitingen gewoon het beste resultaat geven; ook in droge jaren. Wie een langer interval aanhoudt, vraagt om problemen. Dat geldt ook als je de dosering verhoogt. De onkruiden worden dan te groot. En we missen correctiemiddelen want dat waren juist de contactherbiciden. Dus als je ziet aankomen dat een interval van een week lastig wordt, bijvoorbeeld vanwege verwachte neerslag, kies dan voor een korter interval en verlaag de dosering van je LDS-mix een beetje.” Dat laatste is wel belangrijk, benadrukt Dorrestijn.

Een normale dosering op vochtige grond is geen probleem. Maar als je ná de bespuiting nog veel neerslag verwacht, moet je met de dosering omlaag. Want dan krijg je versnelde inspoeling en dat kost uien. Daar zijn vorig jaar veel fouten mee gemaakt.”

Mix is maatwerk

De middelen voor de LDS-mix moeten uiteraard worden afgestemd op het onkruidbestand en het groeistadium van de ui. “Vooral in het kram- en het vlagbladstadium is de ui erg gevoelig”, vertelt Dorrestijn. “Het plantje groeit dan namelijk nog op de kiem. Pas vanaf het eerste pijpje groeit de ui op de wortel en kan hij een stootje verdragen.” Zoals gezegd komt het bij de onkruidbestrijding in uien steeds meer aan op de middelen met bodemwerking. “De LDS-mix is maatwerk waarin DUAL® Gold en BOXER® zeker een plek verdienen”, stelt de Syngenta teeltadviseur. “DUAL Gold mag na opkomst maar niet in het vlagbladstadium. Het etiket biedt ruimte voor maximaal 1,5 liter per hectare per teeltcyclus, dus je kunt er meerdere keren mee terugkomen en profiteren van de lange duurwerking op onder andere klein kruiskruid, zwarte nachtschade, kamille en perzikkruid. En vergeet de eenjarige grassen niet.” Voor BOXER begint het toepassingsmoment vanaf het eerste echte pijpje. “BOXER heeft al heel lang een toelating in uien maar heeft veel last gehad van verhalen over gewasschade”, herinnert Dorrestijn zich.  “Toch is het middel bij correct gebruik volstrekt veilig. Die schadegevallen waren altijd te herleiden tot te hoge doseringen in combinatie met veel neerslag. Maar dan moet je met elk middel met bodemwerking oppassen. Kijk maar naar afgelopen jaar.” BOXER is volgens Dorrestijn de perfecte LDS-partner tegen onder andere Melganzenvoet, muur, knopkruid en zwarte nachtschade.

Belangrijke aandachtspunten

Voor de toepassing van DUAL Gold en BOXER gelden een paar belangrijke aandachtspunten. Zo is het voor een gewasveilige toepassing aan te bevelen om te spuiten met een grove druppel (DRT-klasse 90%). DUAL Gold mag niet op zandgrond en grondwaterbeschermingsgebieden. BOXER tenslotte, kan de waslaag aantasten. Wacht daarom met de volgende bespuiting totdat de waslaag voldoende hersteld is.