Nauwelijks effect rhizoctoniamiddelen op moederknollen

Gewasbescherming
Moederknollen in pootgoedteelt

In de pootgoedteelt zijn moederknollen een relatief groot probleem en leiden tot vertraging van oogstwerkzaamheden. Telers zijn van mening dat de aanwezigheid van moederknollen het risico van bacterieziekten verspreiding sterk verhoogt. Door het uitstel van het rooien ontstaan weer andere belemmeringen zoals we afgelopen jaar hebben kunnen zien:  het weer sloeg om naar veel regenval waardoor niet alle aardappelen gerooid zijn.

Hoe zit het met de stelling dat dat grondbehandelingsmiddelen, die voor bestrijding van Rhizoctonia ingezet zijn, het afsterven van moederknollen vertragen? Regelmatig uitgevoerd onderzoek toont wisselende resultaten. Op proefboerderij “Kollumerwaard” is afgelopen jaar een proef aangelegd in het ras Spunta om de invloed van rhizoctoniamiddelen (Amistar en Allstar) toegepast bij het poten, op het afsterven van moederknollen te onderzoeken. De middelen zijn ook in combinatie met een knolbehandelingsmiddelen (Moncereen Pro en Emesto Silver) onderzocht.

Vanaf 29 juli is op verschillende tijdstippen gekeken naar het afsterven van de moederknollen. Overwegend zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende middelen en de invloed op afsterving van de moederknollen. Na de vierde beoordeling zijn, volgens het SPNA, lichte significante verschillen gevonden: Emesto Silver + Amistar liet moederknollen zien die het verst versleten waren. Op alle andere beoordelingstijdstippen waren de verschillen verwaarloosbaar. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat rhizoctoniamiddelen nauwelijks invloed hebben op het afsterven van moederknollen.

Vertering moederknollen onderzoek van SPNA 2019

Proef SPNA 2019: Slijtage van moederknollen gedurende het seizoen bij behandelingen van Amistar en Allstar, al dan niet in combinatie met een knolbehandeling.
10 = geen slijtage, 1 = moederknol is niet meer traceerbaar