NIEUW: Adviesmodule perceelsgerichte onkruidbestrijding in mais | Syngenta Nederland

You are here

NIEUW: Adviesmodule perceelsgerichte onkruidbestrijding in mais

Gewasbescherming
25.03.2019
Download de nieuwe adviesmodule perceelsgerichte onkruidbestrijding in mais

 

Als we vertellen dat u komend seizoen forse veranderingen te wachten staan in de onkruidbestrijding in maïs, vertellen we u waarschijnlijk niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat u per perceel een advies op maat kunt krijgen voor de onkruidbestrijding in maïs. Wij hebben daartoe een aparte adviesmodule (Beslisboom maïs) opgenomen in de Zandzoeker app. Deze adviesmodule houdt o.a. rekening met:

  • de diverse mogelijkheden en beperkingen die vanggewassen geven
  • het wel of niet mogen gebruiken van Gardo® Gold en Dual Gold® (beide middelen zijn niet meer toegestaan op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden).
  • alle grondsoorten (dus ook met klei en zavel)
  • het al dan niet hebben van bieten of groenten als volgteelt in het jaar na de maisteelt

Hoe krijgt u het advies onkruidbestrijding in maïs?
Als u de Zandzoeker app al heeft gedownload, of als u de website www.zandzoeker.nl opent, ziet u links in het menu de knop “Beslisboom maïs”. Via deze knop komt u direct in de adviesmodule terecht. Het beantwoorden een paar korte vragen rondom bijvoorbeeld de grondsoort van uw perceel of het al dan niet telen van een vanggewas en het zaaitijdstip van dit vanggewas, geeft u een advies op maat voor de onkruidbestrijding in maïs.

Uiteraard kunt ook nog gewoon nagaan wat de gebruiksmogelijkheden voor Gardo Gold en Dual Gold zijn. Hiervoor klikt u dan de knop “Kaart” aan.