Nieuwe stammen Phytophthora | Syngenta Nederland

You are here

Nieuwe stammen Phytophthora

Gewasbescherming
12.03.2020

phytophthora stammen en levenscyclusEuroBlight (Europees netwerk voor bestrijding van Phytophthora in aardappelen)  heeft onlangs gegevens over de ontwikkeling van de nieuwe phytophthorastammen gepubliceerd.
Ook al was 2019 een relatief ongunstig jaar voor de  ontwikkeling van deze ziekte, toch is de ontwikkeling van nieuwe agressievere stammen doorgegaan. 

Wat nu te doen komend seizoen?
De stof mandipropamind (in Revus, Carial Star en Amphore Flex) werkt uitstekend op alle Phytophthora stammen en kan dus zonder risico worden ingezet.
Onder voor Phytophthora gunstig omstandigheden kunnen de nieuwe stammen zich sneller ontwikkelen, dit maakt een een korter spuitinterval nodig.
Om toch vast te kunnen houden aan een gebruikelijk (wekelijks) schema kan Adigor worden toegevoegd.
Deze unieke adjuvant geeft een betere opname van de werkzamestof, waardoor een langere bescherming wordt verkregen.