Nieuwe toolboxkaart: verminder emissie vanaf het perceel

Gewasbescherming
erfemissie toolboxkaarten milieu gewasbescherming


Goede bodemkwaliteit is de basis 

Maatregelen om afspoeling naar sloot te voorkomen 

Drempeltjes tussen de ruggen

 

zijn praktische maatregelen uit de Toolbox Emissiebeperking. Met een paar informatiekaarten kunt u emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen.
De nieuwe toolboxkaart ‘Voorkomen van emissie vanaf het perceel’ beschrijft alle maatregelen, zodat een teler kan kiezen voor de maatregel die het
beste bij zijn perceel past.