Nu ook mineervlieg te lijf met Mainspring!

Gewasbescherming
Chrysant

Afgelopen weken was het erg wisselvallig weer, maar de warmere periode zit er aan te komen en dat betekent ook meer activiteit van de mineervlieg in en rond de kas. Blijf dus alert!

Mineervliegen behoren tot de groep van Diptera net zoals vliegen en muggen. De volwassen mineervlieg veroorzaakt kleine zuigstippen, ook wel voedingsstippen genoemd, in het blad. Wanneer je zulke voedingsstippen ziet, zul je alert moeten zijn want spoedig zullen de larven volgen. Deze larven mineren door het blad en laten steeds groter wordende gangen achter in het blad. Ze veroorzaken veel schade in het gewas zoals op de foto hieronder zichtbaar is.

Mineervlieg schade

Tijdelijke vrijstelling voor Mainspring

Gelukkig kunt u opnieuw met Mainspring mineervliegen bestrijden! Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft namelijk ook voor 2021 een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insecticide Mainspring in de bedekte, grondgebonden geïntegreerde teelt van snijbloemen. Het besluit is in werking getreden met ingang van 24 mei 2021 en vervalt op 20 september 2021. Hoewel Mainspring een bredere werking heeft, is deze vrijstelling vooral gericht op de bestrijding van mineervlieg. Mainspring mag nu dus ook worden ingezet in de bedekte-, grondgebonden teelt van snijbloemen ter bestrijding van mineervlieg. Deze vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland en is mede mogelijk gemaakt door de Landelijke Gewascommissie Chrysant en ChrysantNL. 

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Naast de reguliere toelating is het middel Mainspring uitsluitend toegelaten voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de bedekte-, grondgebonden teelt van snijbloemen, onder de volgende toepassingsvoorwaarden:

Toepassing Mainspring

Overige toepassingsvoorwaarden

Gebruik van het middel in de bedekte grondgebonden teelt van snijbloemen is alleen toegestaan indien het aantastingsniveau van mineervliegen gedurende de teelt wordt gemonitord en voor de bestrijding van mineervliegen eerst biologische bestrijders zijn ingezet conform adviezen van de leverancier. De monitoringsgegevens van de mineervliegen en de inzet van biologische bestrijders moeten in de gewasbeschermingsmonitor worden vastgelegd. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van Mainspring dient de volgende randvoorwaarde gehandhaafd te worden: “Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.”

Advies mineervlieg

Mainspring werkt voornamelijk op de larven van de mineervlieg. De larven nemen het middel op door middel van vraat. Een goede bladbedekking door de spuitvloeistof is van groot belang. Daarnaast dient het middel goed te worden opgenomen door de plant. Met name bij de toepassing tegen mineervlieg is het advies om een opnameverbeteraar (Bijvoorbeeld Assist M36) toe te voegen aan de spuitvloeistof om zo de werkzaamheid te verhogen. Verder is Mainspring veilig voor de meeste natuurlijke vijanden en kan dus prima worden ingezet in de geïntegreerde teelt.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze Crop Advisors. Kijk ook eens op ons Expert Center voor meer informatie over hulpstoffen, resistentiemanagement en spuittechniek.

Expert Center