Onkruidbestrijding in uien vergt een strak schema

Gewasbescherming
Onkruidbestrijding ui

De onkruidbestrijding in uien geeft het beste resultaat wanneer een strak schema wordt gehanteerd. In de periode tussen opkomst en het eerste pijpje is extra voorzichtigheid geboden.

“De opkomst van de uien is een grote lappendeken.” Steven Dorrestijn ziet niet alleen grote verschillen in de opkomst van de uien tussen regio’s en percelen maar ook binnen percelen. “De regen van eind april helpt wel, maar voorlopig zullen veel telers te maken hebben met tweewassigheid.” Het is daarom volgens de teeltadviseur van Syngenta Crop Protection extra belangrijk dat telers de juiste middelenmix op het juiste moment inzetten.

“Rond opkomst heb je genoeg mogelijkheden en vanaf een pijpje van 3 cm ook, maar daar tussenin moet je voorzichtig zijn. Vooral in het vlagbladstadium is de ui erg gevoelig. Het vlagblad wordt vrij makkelijk geraakt. Voor je het weet, spuit je de jonge plant weg.”

Strak interval

Bij het invullen van het spuitschema zijn twee zaken van cruciaal belang. Allereerst het spuitinterval. “De kracht zit bij het LDS systeem in de herhaling”, aldus Dorrestijn.  “Voor een goed resultaat moet je eigenlijk elke week terugkomen. Veel contactmiddelen hebben een minimale interval van 7 dagen maar dat is wat mij betreft ook meteen het maximum. En als je door omstandigheden van je schema moet afwijken, heeft het mijn voorkeur om eerder terug te komen met een lagere dosering als het gebruiksvoorschrift dat tenminste toelaat. Dat pakt meestal beter uit dan later terugkomen met een hogere dosering. De ervaring leert dat de kans op veronkruiding dan toch groter is.”

LDS-mix en spuittechniek

Ook de middelenkeuze is belangrijk. Dorrestijn: “Kies een LDS-mix die past bij het onkruidbestand. Spuit niet meer actieve stoffen dan nodig is. Vergeet niet dat je met meer contactmiddelen ook de ui meer plaagt. Overigens is het wel belangrijk om regelmatig een bodemherbicide toe te voegen.” Voor een goed resultaat is ook de gebruikte spuittechniek van belang. “Spuiten met veel water en een groffe druppel”, adviseert Dorrestijn. “Uiteraard moet de teler daarbij wel de voorgeschreven spuitdop gebruiken. Meestal is dat een DTR 90 dop.”

Vast wennen voor 2021

Het aanbod van herbiciden voor uien zal vanaf 2021 drastisch veranderen. “We raken Chloor-IPC en Pyramin kwijt. En Dual Gold® mag nu al niet meer op zandgrond”, vertelt Dorrestijn. “Ik geef telers daarom de overweging om dit jaar alvast ervaring op te doen met de alternatieven. Dan kom je volgend jaar beslagen ten ijs.

“Onkruidbestrijding in uien blijft belangrijk”, besluit Dorrestijn. “Onkruid geeft niet alleen problemen bij de oogst maar veroorzaakt ook een vochtiger microklimaat in het gewas; en daar profiteren  de schimmelziekten weer van.”