“Orondis plus Amistar heeft zich goed bewezen in de uien.”

Gewasbescherming

Het uienfungicide Orondis® plus Amistar® heeft dit jaar overtuigend z’n plek veroverd in de spuitschema’s van veel uientelers. Voor teeltadviseur Steven Dorrestijn komt het niet als een verrassing. “Met  Orondis® Plus Amistar® heb je voor hetzelfde geld niet alleen bescherming tegen valse meeldauw maar ook tegen bladvlekkenziekte, purpervlekkenziekte en stemphylium.”

Terugblik

Als Steven Dorrestijn terugblikt op het afgelopen schimmelseizoen in uien springt wat hem betreft vooral de periode van juni tot half juli er uit. “Toen was het echt meeldauwweer met veel dauwnachten”, herinnert hij zich. “De schimmeldruk was ook vrij hoog en er zijn links en rechts wel wat problemen geweest maar gelukkig is alles onder controle gebleven. Daarna duurde het tot de tweede week van augustus voordat de schimmel weer serieuze kansen kreeg.”

Verlies mancozeb

Dat grote problemen met valse meeldauw uitbleven stond min of meer haaks op de algemene verwachting. Dorrestijn: “In de praktijk vreesden velen dat de uienschimmels slecht controleerbaar zouden zijn door het wegvallen van mancozeb. Maar dat is eigenlijk meegevallen.” De Syngenta teeltadviseur heeft er wel een verklaring voor. “De overgebleven middelen werken allemaal systemisch en hebben dus minimale kans van afspoeling; ze zijn ook best wel sterk. En de robuuste dosering van de actieve stof oxythiapiprolin in o.a.  Orondis® Plus Amistar® kapselt de schimmel heel effectief in.”

Daarmee is overigens niet gezegd dat de aanpak van schimmelziekten in uien dit teeltseizoen eenvoudig was. “Zeker niet, bevestigt Dorrestijn, we hebben zoals verwacht alle middelen nodig gehad die momenteel beschikbaar zijn en ook in hun maximale dosering.” De goede werking van  Orondis® Plus Amistar® is niet alleen door telers ondervonden maar ook weer gebleken in proeven. “In onze demoproef in Etten-Leur konden wij de gewasbeschermingshandel en de gewasbeschermingsadviseurs overtuigend laten zien dat  Orondis® Plus Amistar® momenteel de sterkste is op valse meeldauw. Dat hoor je langzamerhand ook terug in de praktijk.”

Vier verschillende schimmels

Naar de toekomst toe ziet Dorrestijn het positief in. “Als je  Orondis® Plus Amistar® op de juiste momenten inzet, kun je verrassingen grotendeels uitsluiten. En dat geldt niet alleen voor de valse meeldauw want  Orondis® Plus Amistar® is ook effectief tegen bladvlekken, purpervlekkenziekte en stemphylium.” Om optimaal van  Orondis® Plus Amistar® te profiteren is een vroege en preventieve inzet volgens Dorrestijn cruciaal. “Wij positioneren ons uienfungicide bewust vroeg en preventief in het seizoen omdat je nooit vantevoren weet welke schimmels de kop zullen opsteken. Met bespuitingen op T2 en T5 smoor je veel schimmelproblemen in de kiem ondanks de verschillende incubatietijden van de schimmels.” Die vroege inzet is voor het uiengewas geen bezwaar, volgens de Syngenta adviseur: “ Orondis® Plus Amistar® is mooi zacht voor het gewas, ondanks het robuuste gehalte actieve stof. De prijs is concurrerend met andere middelen en je krijgt er brede bescherming voor tegen vier verschillende schimmels. Dus over de prijs-prestatie verhouding van Orondis® Plus Amistar® hoeft de teler zich geen zorgen te maken.”