Phytophthora: wat als u het schema niet rond krijgt?

Gewasbescherming
Aardappel

Preventief werken, dat is het belangrijkste in de strijd tegen Phytophthora. Want als er eenmaal een aantasting in het gewas zit, dan moet fors worden ingegrepen, met alle gevolgen (kosten) van dien. Zorg daarom altijd voor een gesloten bespuitingsschema. Dat is soms lastig, zeker onder natte omstandigheden en bij kortere intervallen. Voor zo’n moment is het goed te weten dat er AMPHORE® Flex is. Een middel dat u tussendoor kunt inzetten. Het bevat naast mandipropamid ook cymoxanil voor extra curatieve werking. Mandipropamid is bekend door REVUS® en zijn goede preventieve werking.

Tot vorig jaar waren er diverse middelen die naast mancozeb ook cymoxanil bevatten. Met het wegvallen van deze mancozeb-bevattende middelen, komt Amphore Flex in beeld voor gebruik. 

Pluspunten:

  • In plaats van extra cymoxanil aan uw reguliere bespuiting toe te voegen, biedt dit middel veel meer gebruiksgemak.
  • U hoeft niet meer te mengen en bovendien is Amphore Flex een goed af te meten en snel oplosbare spuitkorrel.
  • In vergelijking met solo cymoxanil, is Amphore Flex ook aantrekkelijk qua prijs.
  • Dus alle reden om Amphore Flex als wisselpartner in te zetten als u niet aan uw gewenste bespuitingsschema vast kunt houden.

Maar hoe sterk is nu de curatieve werking eigenlijk? 
In 2021 is onder extreem zware druk in Lelystad (door WUR) een proef uitgevoerd waarbij de terugwerkende kracht van Amphore Flex is bepaald.

Curativiteit Amphore Flex
Hoe is deze proef uitgevoerd?
Een veld is enkele keren met alleen mancozeb gespoten.
Na een week is het hele veld geïnfecteerd door een sporenoplossing van Phytophthora er overheen te spuiten. Vervolgens is na 24 uur een bespuiting uitgevoerd met Amphore Flex en Revus.

Na 7 dagen, terwijl het weer gunstig bleef voor een snelle uitbreiding van Phytophthora, is de aantasting in het veld vastgesteld:
Onder deze extreme druk presterden beide middelen goed.
Dankzij de curatieve, terugwerkende kracht van cymoxanil op een 24 uur oude infectie, laat Amphore Flex 40% minder aantasting zien.

Ook overtuigd?