Plan de aanpak van onkruiden tijdig

Gewasbescherming
Vroeg en late behandeling onkruiden

Aanpak onkruiden
De onkruidbestrijding lin maïs leverde afgelopen jaar niet al te veel problemen op.
Er was voldoende vocht zodat de bodemwerking van de middelen goed werd benut. Het onkruid was redelijk mals omdat er regelmatig wat neerslag viel.
Voor het seizoen 2022 mogen we CALARIS® nog maximaal 2 keer spuiten met doseringen die tussen 0,5 en 0,75 liter per ha per bespuiting liggen. Boven de 0,5 liter per ha per bespuiting zal met een 95% driftreducerende techniek moeten gebeuren. De waarde van terbuthylazine in Calaris is zeer groot, denk alleen maar aan de snelheid van onkruiddoding en het bestrijden van moeilijke onkruiden zoals ooievaarsbek. Daarom zal Calaris, net zoals afgelopen jaren,  breed gebruikt worden. Daar waar de dosering naar 0,5 l/ha verlaagd wordt,  zal dit gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld door 0,5 l/ha CALLISTO®  toe te voegen.

Voor een passend onkruidadvies in elke situatie, waarbij u rekening houdt met vanggewassen, grondsoorten en vruchtopvolging maakt u gebruik van de beslisboom. Alle informatie in een handig overzicht.