Pootaardappelen: Geef virusoverdracht geen kans | Syngenta Nederland

You are here

Pootaardappelen: Geef virusoverdracht geen kans

Gewasbescherming
16.04.2021
virusoverdracht pootaardappelen

In de pootaardappelgebieden zijn de aardappelen voor een deel al gepoot of zullen binnekort gepoot worden.  De belangrijkste zorg van de pootaardappelteler: 

Hoe houd ik mijn gewas vrij van virus?

Bladluizen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van de verschillende varianten van het Y-virus, maar het aanbod van insecticiden, om bladluizen te bestrijden, wordt steeds kleiner. Daarom is het zaak alle beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Om virusoverdracht te voorkomen is het belangrijk zo snel mogelijk na opkomst te beginnen met de het toepassen van Minerale olie + een pyrethroïde zoals Karate® Zeon. Afhankelijk van de groeisnelheid van het gewas zal deze bespuiting wekelijks of in een nog korter interval moeten gebeuren. Proeven in de afgelopen jaren hebben laten zien dat een combinatie van Karate Zeon + Minerale olie een enorme reductie van Y-virus geeft zoals in onderstaande grafiek is te zien.
Virusproef Zwaagdijk 2020Proef % y virus in pootaardappelen

 

Belangrijk om op tijd te beginnen!
Als extra slot op de deur zijn er naast het advies om frequent mineral olie + een pyrethroïde inzetten nog twee aanvullende mogelijkheden:
1. Is tijdens het poten Nemathorin
® tegen aaltjes of ritnaalden gebruikt, dan helpt dit tevens tot 9 weken lang een luisinfectie tegen te gaan
2. Gedurende het seizoen, is het raadzam het gewas nog een aantal keren met luisdoders te behandelen
Van pyrethroïden is bekend dat ze minder effectief zijn bij hogere temperaturen.
Onderzoek heeft aangetoond dat de invloed van temperatuur het minst optreedt bij Karate Zeon (zie onderstaande grafiek)

Invloed temeratuur op Karate Zeon

Ons advies ter voorkoming virusoverdracht in pootaardappelen:
Begin bij 90% opkomst met een wekelijks schema van 50 ml/ha Karate Zeon +  6,0 l/ha minerale olie
Voer om de 14 dagen een bespuiting uit met luis dodende middelen.
Karate Zeon mag niet tijdens de bloei worden toegepast