Proclaim, claim je succes tegen rupsen

Gewasbescherming
motje

Afgelopen juli heeft Syngenta een NLKUG toelating voor Proclaim gekregen en brengt zo een zwaargewicht in de aanpak tegen rupsen op de markt voor de bedekte teelten. Deze toelating is mede gefinancierd door Glastuinbouw Nederland en de LTO-vakgroep bomen en vaste planten via het Fonds Kleine Toepassingen.

Al jaren zijn rupsen een toenemend probleem in de bedekte teelt. Het wordt steeds lastiger om de rupsen gedurende het seizoen voldoende onder controle te houden. Ook het goed opruimen van de rupsen in het najaar, om in het voorjaar schoon te starten, wordt steeds lastiger. Je loopt dan in het nieuwe seizoen al achter de feiten aan.

Op onderstaande foto is goed te zien hoe schade door rupsen eruit kan zien.

Rupsen

Proclaim kan hier het verschil brengen. Proclaim bevat de werkzame stof emamectine benzoaat en is toegelaten in de bedekte teelt van bloemisterij (potplanten en snijbloemen), boomkwekerij, vaste planten en zaad-en veredelingsteelt. Ook in een aantal andere bedekte teelten mag Proclaim gebruikt worden namelijk in de bedekte teelt van aubergine, aardbeien, meloen -, pompoen- en komkommerachtigen.

De werking van Proclaim
Proclaim is een echte rupsenspecialist. De werkzame stof emamectine benzoaat wordt door direct contact of door vraat door de rupsen opgenomen. Na opname vindt er onmiddellijk een verstoring plaats van elektronenoverdracht in de zenuwen waardoor spieren verlammen, de vraat stopt en de rups kort daarop sterft. Binnen enkele uren (1-4 uur) stopt de vraat al, waardoor verdere schade aan het gewas voorkomen wordt.

Proclaim wordt snel opgenomen in het blad en verder getransporteerd naar het onderliggende (blad)weefsel (translaminaire werking). Hierdoor worden ook moeilijk bereikbare rupsen, zoals bladrollers, goed aangepakt.  Bladrollers kunnen vooral in de boomkwekerij gewassen voor ernstige problemen zorgen. Met Bt- producten of de meeste chemische rupsen middelen is het lastig om de in het blad ingesponnen rups te bereiken, omdat deze door het blad volledig beschermd wordt. Door de translaminaire werking van Proclaim vreet de ingesponnen rups aan de binnenzijde van haar schuilplaats van het blad en krijgt zo toch voldoende werkzame stof binnen om daarna vrij snel dood te gaan. Het blijft wel een feit dat een goede gewasbedekking nog steeds uitermate belangrijk is voor een goed resultaat. Proclaim is dan wel translaminair, maar niet systemisch. Hoe beter het gewas bedekt wordt, hoe hoger de kans dat de rups in aanraking komt met de emamectine door middel van vraat of direct contact.

In onderstaande proef is Proclaim twee keer toegepast met een 7 dagen interval. 

Conclusie: Proclaim geeft een zeer goede bestrijding van de anjerbladroller in Photinia. De translaminaire werking van het middel is van grote invloed op het resultaat.

Advies
Proclaim wordt geadviseerd in een dosering van 1,5 kg per hectare ter bestrijding van rupsen in de bedekte teelten. Het spuit interval is 7 tot 14 dagen afhankelijk van de rupsendruk. Proclaim mag 3 keer per jaar toegepast worden.

Proclaim is beperkt integreerbaar en heeft een serieuze impact op je natuurlijke vijanden. Echter door de snelle opname van Proclaim in de waslaag is er een korte nawerking. Er kan dus kort ( ± 2-3 dagen) na de toepassing weer veilig natuurlijke vijanden uitgezet worden. Overleg met uw gewasbeschermingsadviseur wat het beste moment van toepassing voor uw situatie is.

 

Expert Center