Rhizoctonia en zwarte spikkel in pootaardappelen aanpakken

Gewasbescherming
Aardappelen poten

Rhizoctonia en andere schimmelziekten die de knol aantasten, zijn voor de pootgoedteler een niet te onderschatten probleem. Overschrijding van de norm door te veel lakschurft (=Rhizoctonia-aantasting) op de knollen betekent opbrengstderving en bovendien veel extra arbeid om de knollen uit te sorteren. Inzet van beschermende middelen voorkomt problemen. Als grondbehandeling tegen Rhizoctonia zijn er Amistar® in een dosering van 3 l/ha en Referentie A in een dosering van 0,8 l/ha de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzocht naar de effectiviteit. Op 6 verschillende locaties en 6 verschillende rassen is na de oogst de Rhizoctonia-index bepaald, zie onderstaande grafiek met de resultaten van 2019.

Werking Amistar tegen Rhizoctonia in 6 proeven

Per proef zijn kleine verschillen tussen de middelen waargenomen, maar gemiddeld over 6 proeven was het verschil verwaarloosbaar klein.
In de afgelopen 2 jaar zijn er in totaal 14 proeven uitgevoerd en kijken we dan naar het gemiddelde, dan constateren wij, dat beide middelen een goede werking hebben tegen Rhizoctonia

Zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes)
Deze schimmel zien we de laatste jaren toenemen. De schimmel overwintert op ondergrondse en bovengrondse plantenresten en ontwikkelt zich op stengels, knollen, stolonen en wortels van het aardappelgewas. Knollen kunnen gedurende het hele seizoen geïnfecteerd worden, maar vooral onder natte omstandigheden en zeker wanneer er laat gerooid wordt.
Syngenta heeft in 2018 een petrischalentoets uit laten voeren door WUR Lelystad. Amistar en het referentie middel A zijn in verschillende doseringen (0,1, 1, 10 en 100% van de gebruiksdosering) toegevoegd aan de voedingsbodems van de petrischalen, die daarna geïnfecteerd zijn met zwarte spikkelschimmel. Na enkele weken is de mate van schimmelgroei beoordeeld. Op onderstaande foto is duidelijk te zien dat Amistar, zelfs in de laagste dosering, nauwelijks schimmelgroei laat zien en een prima werking heeft. Het referentiemiddel, zelfs in de hoogste dosering, laat zeer veel schimmelgroei zien en heeft nauwelijks effect. 

WUR Lelystad 2018:

Concluderend op basis van de onderzoeken in de afgelopen 2 jaar, hebben beide middelen een goede werking tegen Rhizoctonia, en alleen Amistar heeft een duidelijke nevenwerking tegen zwarte spikkel.