Ritnaalden en aaltjes: Controleer afgifte granulaatstrooier | Syngenta Nederland

You are here

Ritnaalden en aaltjes: Controleer afgifte granulaatstrooier

Gewasbescherming
10.03.2020
Beste Gewasbeschermer 2017

Aaltjes belemmeren de ontwikkeling van het wortelstelsel en veroorzaken daarmee een flinke opbrengstderving.  Ritnaalden knagen zich in de knollen, waardoor de kwaliteit achteruit gaat. De verwerking van dergelijke partijen aardappelen wordt hierdoor bemoeilijkt. Zowel aaltjes als ook ritnaalden kunnen forse financiële schade geven, partijen kunnen afgekeurd worden.
2020 zijn de mogelijkheden om ritnaalden te bestrijden beperkt: ethoprofos (Mocap 15 G) is niet meer beschikbaar, er is alleen nog Nemathorin® toegelaten.
Nemathorin:
- werkt zowel tegen aaltjes en ritnaalden
- zorgt voor een ongestoorde groei van het aardappelgewas, ook bij resistente rassen die minder tolerant zijn tegen aaltjes
- heeft een nevenwerking op bladluis tot 9 weken na het poten en voorkomt zo een vroege populatieopbouw
- werkt op alle grondsoorten

Nemathorin is geformuleerd als microgranulaat op basis van klei en kan zowel volvelds als in een rijenbehandeling toegepast worden. Ritnaalden overleven 3 tot 5 seizoenen in de bodem en zijn vaak lastig en niet voor 100% onder controle te krijgen. Dit vraagt om extra aandacht voor de toepassingstechniek. Zorg voor een goede egale verdeling van het granulaat in de grond. Een egale verdeling zorgt voor een grotere kans op contact met de ritnaalden en geeft daardoor een betere werking. Gebruik altijd correct afgestelde strooiapparatuur, zodat u de juiste hoeveelheid per hectare strooit. Een optimale toepassing leidt tot een beter resultaat.

Ons advies en doseringen
Aanpak aaltjes:
Rijendosering:        7,5 kg/ha
Volveldsdosering:  30 kg/ha

Aanpak ritnaalden:
Rijendosering:        7,5 kg tijdens het poten
Volveldsdosering:  15-20 kg

Praktische informatie over

  • adviezen en doseringen op percelen met hoge en lage aantasting
  • de toepassing
  • de strooitabellen en kalibratie van diverse granulaatstrooiers.