Schimmels in ijsbergsla preventief te lijf

Gewasbescherming
Ijsbergsla

Nu curatief ingrijpen niet meer kan, komt het bij de bestrijding van schimmels in ijsbergsla voor 100% aan op preventie. Daarbij is, naast de inzet van fungiciden, ook de zorg voor een weerbaar gewas van belang. Een residu-arme teelt is gelukkig nog steeds mogelijk. En er gloort hulp uit biologische hoek.

De praktijk heeft weliswaar al een seizoen kunnen wennen aan de nieuwe situatie maar teeltadviseur Steven Dorrestijn van Syngenta blijft zijn boodschap herhalen: “De schimmelbestrijding in sla komt nu volledig aan op preventie. En daar komt meer bij kijken dan alleen chemie.” De basis voor een gezond en dus weerbaar gewas ligt volgens de gewasbeschermingsexpert van Syngenta Crop Protection bij een optimale bodemconditie. “De meeste sla staat op huurland en dat kent de teler meestal minder goed dan zijn eigen percelen. Zorg dus dat je de mineralentoestand van het perceel kent en weet wat de voorvrucht is. En vergewis je ervan dat er geen structuurplekken zijn of herstel die voor het planten. Want als een plantje wegvalt door structuurproblemen, maakt dat ook zijn directe buren onbruikbaar. Die kroppen worden immers te groot.”

Residu-arme teelt

Een betrouwbare bescherming tegen schimmels begint met een breedwerkend fungicide snel na het planten. “Daar is Amistar® nog steeds prima op z’n plek”, adviseert Dorrestijn. “Je weet immers nooit precies wat er gaat gebeuren, maar omdat er vrijwel altijd beregend wordt na het planten zijn de risico’s op schimmelaantasting te groot om niets te doen. Amistar heeft een breed werkingsspectrum en is dus een veilige keuze. Bij de allervroegste plantingen en ook later in het seizoen kun je Luna Experience toevoegen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.”

Voor de tweede en eventuele derde bespuiting is Pergado® V volgens Dorrestijn de beste keuze. “Deze fungicide is sterk op Bremia en dat blijft toch de grootste bedreiging in de slateelt. Voordeel van Pergado V is dat je ze al heel snel niet meer terug vindt. Daardoor zijn ze zeer geschikt voor residu-arme teelt. En als er naast Bremia ook risico’s dreigen van rhizoctonia of smet,  heeft de slateler aan Orondis® plus Amistar® een prima alternatief met een mooi breed werking spectrum.”

Opgebruiktermijn Affirm

Naast schimmels doen ook insecten en rupsen bij tijd en wijle van zich spreken in de slateelt. “Affirm was altijd een betrouwbaar en veelgebruikt middel tegen rupsen”, stelt Dorrestijn. “Helaas is de toelating in sla verlopen en geldt nu een opgebruiktermijn tot 30 september 2022. 

Proeven met nieuw biocide Taegro

Syngenta Crop Protection kreeg vorig jaar een toelating voor het biologische fungicide Taegro in onder andere bladgewassen. “Het gaat hier om een zogenoemde KUG-toelating”, vertelt Dorrestijn, “en dat betekent dat er nog weinig onderzoeksgegevens zijn over deze toepassing. Daarom gaan we Taegro in 2022 beproeven in sla. Het gaat in eerste instantie om een tray-behandeling tegen rhizoctonia maar Taegro heeft ook een werking op sclerotinia en botrytis. We hebben de Taegro al gebruikt tegen schimmels in de witloftrek en daar werkte het boven verwachting.”

Taegro dankt z’n werking aan een bacterie die op drie manieren de schimmel te lijf gaat. Allereerst via concurrentie om ruimte en voedsel. “Waar de bacterie zit, kan geen schimmel groeien”, licht Dorrestijn toe. “Ook produceert de bacterie schimmelwerende stoffen en activeert het de planteigen