“Schimmels in peen prima de baas met het juiste fungicide.”

Gewasbescherming
Wortel

Echte meeldauw en Alternaria verschenen dit jaar vrij laat maar sloegen wel flink om zich heen. Maar wie op tijd en met het juiste middel had gespoten, bleef grote problemen voor. Vooral Amistar® Top gaf een mooi visitekaartje af.

“Het leek eerst mee te vallen, maar uiteindelijk hebben de echte meeldauw en de Alternaria nog flink van zich doen spreken in de meeste peenpercelen.” Steven Dorrestijn kan achteraf de ontwikkeling van de schimmels goed verklaren. “De meeste schimmels grijpen hun kans wanneer het gewas stress heeft. Tot half augustus hadden we regelmatig een buitje en groeide de peen lekker door. Maar toen brak een langdurige droge periode aan en dat gaf stress. Als je niet op tijd had ingegrepen, werd de meeldauw aantasting omstreeks 10 september zichtbaar.” In aangetaste gewassen zag vervolgens ook de zwakteparasiet Alternaria z’n kans schoon. Ook de natuurlijke veroudering van het gewas, die meestal inzet vanaf eind augustus, vergroot volgens de technisch product adviseur van Syngenta de kansen voor Alternaria. “Veroudering is immers ook een vorm van stress. Maar dat wil niet zeggen dat je koste wat kost moet blijven spuiten om het gewas groen te houden. Want dan krijg je bij de oogst weer veel breuk van haarwortels die niet natuurlijk zijn afgestorven. Die breukvlakken zijn weer invalspoorten voor bewaarschimmels.”

Verkeerde zuinigheid

Het is dus niet erg als het loof van de peen vanaf begin september een beetje op z’n retour gaat. Dorrestijn:

“Het draait er bij de schimmelbestrijding in peen vooral om dat je de oudste bladeren zo lang mogelijk gezond houdt. Die bladeren leveren de grootste bijdrage aan de groei van de peen. Daarom is het belangrijk dat je op tijd begint met de schimmelbespuitingen. Daar komt nog bij dat gezond blad het middel beter opneemt. Dus als je op tijd begint hou je het blad langer gezond. Wachten op wat gaat gebeuren is meestal verkeerde zuinigheid.”

Dorrestijn adviseert om de eerste bespuiting uit te voeren zodra het loof 15 tot maximaal 20 cm lang is. “Meestal is dat ongeveer half augustus. De tweede bespuiting doe je dan 3 weken later.”

Over de middelkeuze is Dorrestijn duidelijk. “De praktijk is al jaren heel tevreden over Amistar® Top. Het middel presteert elk seizoen weer als 1 van de besten.” Ook dit jaar kreeg de productadviseur een paar mooie objectieve bewijzen van de superieure werking van het middel. “Op het peenplatform in Lelystad lagen twee fungicideproeven en in beide kwam Amistar® Top als beste uit de bus”, vertelt Dorrestijn. En ook uit de hoek van de distributeurs horen we positieve verhalen.”

Geen residuproblemen

Behalve de uitstekende schimmelwerking heeft Amistar® Top nog een ander belangrijk voordeel. Dorrestijn: “De meeste Nederlandse peen gaat de grens over maar je weet tijdens de teelt meestal nog niet wat de exacte bestemming wordt. Dan is het belangrijk om problemen met residuen voor te blijven. Omdat Amistar® Top in veel belangrijke exportlanden een toelating heeft, leveren bespuitingen met het middel vrijwel nooit problemen op. Dus als je met Amistar® Top spuit, maak je op meerdere fronten de juiste keuze.”