Schimmels in spruitkool: preventie is het nieuwe sleutelwoord

Gewasbescherming
Spruitkool veld

Spruitkooltelers moeten dit jaar met een verschraald middelenpakket de schimmelziekten te lijf. Het is belangrijker dan ooit om op tijd te beginnen met een preventieve aanpak. Witte roest kan voor verrassingen zorgen.

Op tijd beginnen

“Vroeg beginnen is nu echt heel belangrijk.” Jelle Westerlaken kan het niet genoeg benadrukken. “Nu Folio Gold weg is, kunnen we niet meer curatief ingrijpen op valse meeldauw en witte roest. Dan rest er maar één strategie en dat is op tijd beginnen met preventieve middelen. De praktijkervaring laat zien dat dat beter werkt dan correctiepogingen achteraf.” De crop advisor van Syngenta constateert dat de meeste telers bij hun aanpak van de schimmelziekten de meeldauwsoorten, Alternaria en Mycospaerella goed in het vizier hebben.

“Maar witte roest kan voor verrassingen gaan zorgen. Die is de afgelopen jaren wat aan de aandacht ontglipt omdat Folio Gold die schimmel automatisch meenam. Maar vanaf dit jaar hebben we alleen nog preventieve middelen. Daar moeten de telers zich goed van bewust zijn. Ze moeten voorkomen dat er druk van witte roest kan opbouwen. Het gewas moet schoon zijn voor het sluiten.”

Aantal bespuitingen

Behalve een tijdige start kan het ook een heel gepuzzel zijn om uit te komen met het beschikbare middelenpakket en het toegestane aantal toepassingen per middel. Vooral bij de lange teelten kan het best spannend worden volgens Westerlaken. “Het middelenaanbod is vrij smal en alle middelen hebben beperkingen bij het aantal toepassingen. En dan wil je ook nog afwisselen om resistentie tegen te gaan. Vooral bij witte roest en valse meeldauw kan het bij slechte omstandigheden lastig worden om goed uit te komen. Veel meer dan een 3-weeks schema zit er meestal niet in. Het juiste middel tijdig preventief toepassen is dus belangrijk. Te laat beginnen kan dit jaar echt een valkuil worden”, aldus Westerlaken.

Veel water

Hoe het schimmelseizoen in de spruitkool uiteindelijk gaat verlopen is, net als in andere jaren, vooral afhankelijk van het weer. “Het blijft belangrijk om het microklimaat in het gewas goed te volgen”, zegt Westerlaken. “De spruiten blijven immers vaak lang nat.” Bij het spuiten zelf is de gebruikte hoeveelheid water belangrijk voor het effect. “Bij een conventionele spuit is het belangrijk om ruim water te gebruiken, zeker als het gewas vanaf eind juli de hoogte inschiet. Ik adviseer zeker 500 l/ha omdat de meeste middelen gespoten moeten worden met 90% DRT doppen”, aldus Westerlaken. “Bij andere spuittechnieken, zoals luchtondersteuning en wingssprayer, kan de hoeveelheid wel wat lager en zijn ook fijnere druppels mogelijk.”