Spuittechniek in tulp, mogelijkheden richting +95% driftreductie klasse

Gewasbescherming
Tulpenveld

Dit voorjaar hebben in de tulpen gekeken naar verschillende systemen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij Vertify 2 blokken tulpen neergelegd met hierin 3 cultivars. Deze werden wekelijks gespoten door een teler. Het ene blok met een Hardi Twinforce met luchtondersteuning en een Airmix 04 dop. Deze behaalt een driftreductieklasse van 99%. Het andere blok werd gespoten zonder lucht ondersteuning en met de Agrotop TDXL05 die 95% driftreductieklasse behaalt.

Bedekking
Door de bedekking op het blad te bepalen is er gespoten met fluoriserende vloeistof. Hierbij is gekeken naar het spuiten op watergevoelig papier dat op de grond lag en ook naar de spuitvloeistof op het blad. Dit kan met behulp van foto’s onder blacklight mooi worden weergegeven.

Spuittechniek

In de grafieken hieronder is het percentage bedekking van twee cultivars weergegeven. Dit is bij de bladeren het gemiddelde van de voorkant en achterkant van het blad. Wat je duidelijk kunt zien is dat de Airmix met luchtondersteuning een betere bedekking geeft dan de TDXL 05 dop. Bij de TDXL 05 dop zag je een veel grover beeld. Dit hoeft voor middelen die zich verdelen in het blad niet slechter te zijn, maar voor contactmiddelen is het wel van belang dat het blad goed bedekt wordt.

Spuittechniek

Naast het bepalen van de bedekking is er ook gekeken naar residu op het blad. Hierin zagen we gemiddeld genomen wat hogere hoeveelheid actieve stof bij de veldjes die gespoten waren met de TDXL dop. Dit zien we wel meer terug in proeven. Als je met grovere druppels spuit heeft het middel wat meer tijd om opgenomen te worden, aangezien kleinere druppeltjes sneller verdampen.

Op het veld zagen we in de proef bijna geen Botrytis aantasting dus de verschillen waren klein. De bollen zijn inmiddels geoogst en de opbrengst en het percentage virus worden vervolgens bepaald. Mogelijk levert dit nog meer inzichten op.

Verlaagde spuitboom met Squall injectie techniek
JUB Holland in Noordwijkerhout is een van de eerste bollentelers met Squall injectie techniek op hun spuit. Deze aanvullende techniek is onlangs goedgekeurd door TCT waarmee je een driftreductieklasse hoger uit kunt komen dan bij een conventionele spuit. Naar verwachting zal dit ook voor seizoen 2023 gelden voor de verlaagde spuitboom, maar dat is afhankelijk van hoe snel en wat de TCT hierover besluit.
De proefresultaten in tulp moeten nog geëvalueerd worden, maar vanuit de eerste inzichten zien we wel een verbeterde bedekking door de Squall injectie techniek.

Tulpen

Wil je meer informatie over spuittechniek? Kijk dan eens op ons Expert Center voor de sierteelt.